Lagakraftvunnen plan: Detaljplanen för Tollsbacken

23.04.2021 09:33

Kategori: Kungörelse

Kommunfullmäktige i Kyrkslätt godkände 3.2.2020 § 3 detaljplanen för Tollsbacken.

Kommunfullmäktiges beslut överklagades hos Helsingfors förvaltningsdomstol, som förkastade besvären. Helsingfors förvaltningsdomstols beslut överklagades inte till högsta förvaltningsdomstolen, så detaljplanen för Tollsbacken har vunnit laga kraft. 

Kyrkslätt 23.4.2021
Kommunstyrelsen