Lagakraftvunna planer: Stranddetaljplanen för Öfvergård och detaljplanen för Stationsområdet , 2 skedet

03.08.2018 09:43

Kategori: Kungörelse

Lagakraftvunna planer:
Stranddetaljplanen för Öfvergård och detaljplanen för Stationsområdet , 2 skedet


Kommunfullmäktige i Kyrkslätt godkände vid sitt sammanträde 14.5.2018 de i rubriken nämnda planerna. Inga besvär har anförts mot planerna varför de har vunnit laga kraft.


Kyrkslätt 3.8.2018

Kommunstyrelsen