Laajakallion oppimiskeskus får eget arboretum

21.05.2019 12:54

Kategori: Skolor Barn Småbarnspedagogik Utbildning

Laajakallion koulu och päiväkoti i Bredberget får ett eget arboretum, dvs. en trädplantering med olika slags träd. Skolan, föräldraföreningen och kommunens trädgårdsmästare har tillsammans valt de inhemska träden som tema för arboretumet, eftersom det stöder undervisningen i skolan och dessutom en blommande sagovärld, som in sin tur stöder daghemmets verksamhet.

Initiativet till arboretumet kommer från föräldraföreningen, och skolans rektor Pika Jokinen tackar föräldraföreningen för satsningen på barnens trivsel och välmående.

– Föräldraföreningen arbetar fint på många plan för att skolans omgivning ska stöda barnens trivsel och lärande, konstaterar Pia Jokinen. En mångsidig närmiljö stöder inlärningscentrets verksamhet och skapar dessutom nya samarbetsmöjligheter mellan daghemmet och skolan.
På området växer det redan sedan tidigare björk, tall, gran, lönn, rönn, hägg och sälg, och under det vårparty som ordnades på skolan förra veckan planterades dessutom en ek, en blodhägg och fyra rhododendrer, av vilka trädgårdsaffären Reiman hade donerat två.

Eleverna deltar aktivt i att bygga och sköta om arboretumet. De deltar med sina föräldrar i talko och sköter om att vattna plantorna. Området är dessutom bekant för barnen redan sedan tidigare, berättar skolans biträdande rektor Maarit Savola.

– Klasserna har redan tidigare hängt upp både fågelholkar och insekthotell som de själva har byggt.

I skolan följer man noggrant med hur arboretumet utvidgas, och Maarit Savola konstaterar att det också är en viktig del av miljöfostran.
– När den närliggande miljön blir viktig och bekant, skapar det en grund för att både följa med naturen och att värna om den.

På torsdag ordnas det ett städtalko på arboretumet, och eventuellt planeras det också nytt då.
– Vi strävar efter att kunna plantera någonting nytt i arboretumet varje år, säger Rita Pihlaja från föräldraföreningen. Vi tar gärna emot donationer, till exempel om någon på sin egen gård har överlopps träd eller buskar som passar i arboretumets tema.

Donationer kan till exempel lämnas i samband med talkot som ordnas på torsdag 23.5.2019 kl. 18.00.

Eleverna sågar till stödkäppar åt träden