Laajakallion koulu

Finskspråkig grundskola, årskurserna 1-6

Laajakallion koulu och daghem bildar tillsammans Lajakallion oppimiskeskus. Verksamheten i Laajakallion koulu inleddes år 2003. Skolans lokaliteter och inredning är ursprungligen planerad för årskursena 1-4. Från och med 1.8.2018 har vi årskurserna 1-5 i skolan och från och med 1.8.2019 årskurerna 1-6. Vår skola har inte en egen smågrupp utan områdessmågruppen finns i Heikkilän koulu. 

Laajakallion koulus värdegrund poängterar samhörighet, flexibilitet och hänsynstagande. Varje eleves välmående är viktig. Laajakallio skolgemenskap erbjuder en trygg inlärningsmiljö där eleven har möjlighet att känna lärandets glädje, glädjen i att lyckas, tillägna sig grundkunskaper samt att tryggt öva sig i att även bemöta motgångar. Förutom grundkunskaper och att lära sig att lära läggs tonvikten på artigt bemötande i Laajakallion koulu.

Skolpsykolog:

Satu Viitala, tfn 040 126 9577

Skolkurator:

Miia Kettula, tfn 040 520 5386

Skolhälsovårdare:

Nancy Carpelan, tfn 050 414 3684

Speciallärare:

Anne-Mari Panula, tfn 050 327 3255

You must approve to our use of cookies to view this content.
Kontaktperson
Pia Jokinen
tfn. 040 562 0570
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Skolföreståndare

Giuseppe Tortorelli
tfn. 040 568 9925

Vaktmästare

Satu Leinonen
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Skolsekreterare

(må-to 13-16, fre 8-16)

Laajakalliontie 4 02400 KYRKSLÄTT
tfn. 040 562 0570
rektor Pia Jokinen
Laajakallion koulu

Öppettid

måndag-fredag
08:00 - 16:00