Laajakallion koulu

Finskspråkig grundskola, årskurserna 1-6

Laajakallion koulu och daghem bildar tillsammans Lajakallion oppimiskeskus. Verksamheten i Laajakallion koulu inleddes år 2003. Skolans lokaliteter och inredning är ursprungligen planerad för årskursena 1-4. Från och med 1.8.2018 har vi årskurserna 1-5 i skolan och från och med 1.8.2019 årskurerna 1-6. Vår skola har inte en egen smågrupp utan områdessmågruppen finns i Heikkilän koulu. 

Laajakallion koulus värdegrund poängterar samhörighet, flexibilitet och hänsynstagande. Varje eleves välmående är viktig. Laajakallio skolgemenskap erbjuder en trygg inlärningsmiljö där eleven har möjlighet att känna lärandets glädje, glädjen i att lyckas, tillägna sig grundkunskaper samt att tryggt öva sig i att även bemöta motgångar. Förutom grundkunskaper och att lära sig att lära läggs tonvikten på artigt bemötande i Laajakallion koulu.

Skolpsykolog:

Satu Viitala, tfn 040 126 9577

Skolkurator:

Miia Kettula, tfn 040 520 5386

Skolhälsovårdare:

Nancy Carpelan, tfn 050 414 3684

Speciallärare:

Anne-Mari Panula, tfn 050 327 3255

Kontaktperson
Pia Jokinen
tfn. 040 562 0570
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Skolföreståndare

Leila Honkanen
tfn. 050 327 3228
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Skolsekreterare
Anträffbar måndag och onsdag 8-16 samt fredag 8-14.15

Giuseppe Tortorelli
tfn. 040 568 9925

Vaktmästare

Laajakalliontie 4 02400 Kirkkonummi
tfn. 040 562 0570
rektor Pia Jokinen Lokalnätsavgift (lna), mobilsamtalsavgift (msa), utlandssamtalsavgift
Laajakallion koulu
Öppettid
måndag-fredag
08:00 - 16:00