Kyrkslättstillägg

Till hemvårdsstödet får man 150 euro/barn/månad i kommunalt tillägg för ett under 2-årigt barn (Kyrkslättstillägget från och med 1.8.2019). Under perioden 1.1–31.7.2019 utbetalas Kyrkslättstillägget för ett under 3-årigt barn. 

Man behöver inte söka Kyrkslättstillägget separat, utan Fpa fattar beslut om kommuntillägget på basis av ansökan om hemvårdsstöd.
Övriga barn i familjen kan delta i småbarnspedagogiken eller förskoleundervisningen utan att ett syskon i hemvård förlorar kommuntillägget.

För ett adoptivbarn betalas kommuntillägg 150 euro/månad på samma grunder som vårdpenning. Detta tillägg söks hos bildnings- och fritidstjänsterna.

Ytterligare information:

Kundservicesekreterare Tiina Vehmanen
tfn 040 1269 301

Planerare Tarja Kotamäki
Tfn 040 581 2958

E-post:
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi