Kyrkslättsgymnasierna bland de tio bästa i STT:s gymnasiejämförelse

07.06.2019 10:51

Kategori: Unga Utbildning Skolor

Både Kyrkslätts gymnasium och Porkkalan lukio klarade sig fint i STT:s årliga gymnasiejämförelse. Porkkalan lukio kom på sjätte plats och Kyrkslätts gymnasium på sjunde plats i jämförelsen mellan stora gymnasier. I år delade STT in gymnasierna i stora och små gymnasier för sin jämförelse.

STT har gjort gymnasiejämförelsen sedan 2012. STT jämförde nu det medeltal de antagna eleverna hade hösten 2016 med resultatet i studentskrivningarna våren 2019. Jämförelsen visar hur de studerandes betyg har utvecklats under gymnasietiden.

Läs mer bl.a. på MTV Uutiset

Studentmössa