Kyrkslättsdagarna

Kyrkslättsdagarna

Kyrkslättsdagarna 2022, respons och minnen

Kyrkslättsdagarna firades trivsamt på veckoslutet 26–28.8.2022 i soligt väder. Ge din respons på Kyrkslättsdagarna 2022 och berätta om minnen från Kyrkslättsdagarna genom decennierna. Du kan öppna den elektroniska Forms-svarsblanketten med QR-koden eller på adressen https://bit.ly/3KzYkcA

Enkäten är öppen ända till slutet av september 2022. Responsen lämnas anonymt och svarandens kontaktuppgifter samlas inte in. Inlämnade kommentarer kan användas och visas i kommunikation om Kyrkslättsdagarna. (Kyrkslätts kommunsdataskydd: https://www.kyrkslatt.fi/dataskydd)

Läs här: Kirkkonummi-päivät vuosikymmenestä toiseen - Kyrkslättsdagarna genom decennierna.

Med samarbetshälsningar: Kyrkslätts kommun, kulturtjänsterna

- -

Anvisningar för arrangörer

Beredningen av Kyrkslättsdagarna är en bra orsak att aktivera Kyrkslätts kommuns evenemangskalender också för sin egen organisation. Kommunens evenemangskalender finns på adressen https://tapahtumat.kirkkonummi.fi. Där finns också en bruksanvisning till evenemangskalendern. En ny användare måste först skapa ett gratis användarnamn. Huvudanvändaren godkänner användarnamnet, det tar sin lilla tid. Du kan redigera din egen organisations uppgifter senare och ge dina kolleger rättigheter att publicera evenemang i ditt ställe samt redigera evenemang som ordnas i din profils namn. När användarnamnet är i kraft kan du skapa evenemang och välja kategorier för dem. Du kan också tidsinställa publiceringen av evenemanget.

Varje arrangör sköter själv områdesreserveringen för, tillstånden för och planerna på sitt eget evenemangsställe och planerar sin egen kommunikation. Anvisningar för uppgörandet av räddningsplaner finns på Räddningsväsendets webbplats https://pelastustoimi.fi/sv/vastra-nyland/anvisningar-och-blanketter/publikevenemang 

Det beror på evenemangets karaktär och storlek om det också behövs nöjesanmälan till polisen och ordningsvakter m.m. Råd i frågan finns på polisens webbplats https://poliisi.fi/sv/offentlig-tillstallning. Teosto har information om tillstånd som gäller framförande av musik https://www.teosto.fi/musiikin-kayttoluvat/hanki-lupa/tapahtumalupa/

Kyrkslättsdagarna på Facebook

Ytterligare information

Kyrkslätts kommun, kulturtjänsterna

Kulturdirektör
Maaret Eloranta
0400 012 872 
maaret.eloranta(at)kirkkonummi.fi
kulttuuri@kirkkonummi.fi


AKTUELLT 2022

Kyrkslättsdagarna, respons och minnen