Kyrkslättsdagarna

Yhdessä, luonnossa, Kirkkonummella – Tillsammans, i naturen, i Kyrkslätt

Den planerade tidpunkten för Kyrkslättsdagarna är 27–29.8.2021, och planeringen av evenemangen fortskrider så att vi kontinuerligt följer med pandemisituationen som ständigt förändras, och anknytande gällande bestämmelser.

Man slog fast att temat för årets dagar är ”Yhdessä, luonnossa, Kirkkonummella – Tillsammans, i naturen, i Kyrkslätt”. Finska naturens dag firas lördag 28.8.2021, vilket gav upphov till idéen. Målet är att vi kan bekanta oss med naturen och landskapet, evenemangen och serviceutbudet i Kyrkslätt tillsammans, men enligt rådande rekommendationer.

Bekanta dig med Kyrkslättsdagarnas program i Kyrkslätts kommuns evenemangskalender.

Varje arrangör skriver själv in sina programuppgifter i kommunens evenemangskalender och vid behov uppdaterar själv dem. På grund av risk för inhibering publiceras inget tryckt program.

Kyrkslätts kommuns kulturväsende koordinerar planeringen, men varje delarrangör svarar för arrangemangen, innehållet och informationen beträffande sitt eget evenemang..

Kyrkslättsdagarnas föreningstorg 28.8.2021

På samma sätt som tidigare år koordinerar Combo ry förberedelserna inför föreningstorget.  Boka plats på föreningstorget via toritapahtumat.fi.  Det finns ungefär lika många platser på torget och kring det som tidigare. Avsikten är att placera platserna på större avstånd från varandra än tidigare, och anvisningar och rekommendationer görs upp enligt den rådande situationen.

Kyrkslättsdagarna på Facebook

Ytterligare information

Kyrkslätts kommun, kulturtjänsterna

Kulturdirektör
Maaret Eloranta
0400 012 872 
maaret.eloranta(at)kirkkonummi.fi
kulttuuri@kirkkonummi.fi


AKTUELLT

Kyrkslättsdagarna på evenemangskalender