Kyrkslättsdagarna

Kyrkslättsdagarna 26.-28.8.2022

”Viihtyisästi Kirkkonummella – Trivsamt i Kyrkslätt”

Kyrkslättsdagarnas tidpunkt är igen det sista veckoslutet i augusti 26–28.8.2022. Pandemisituationen har i ett par år begränsat ordnandet av publikevenemang, men i år ordnas åter många bekanta evenemang på Kyrkslättsdagarna med tivoli, torgevenemang, konserter osv. Kyrkslätts kommuns kulturväsende koordinerar planeringen. Varje delarrangör svarar för arrangemangen, innehållet och informationen gällande sitt eget evenemang.

I år önskade man ett tema för Kyrkslättsdagarna som skulle beröra alla åldersgrupper, uppmuntra till välmenande samvaro, avkopplande utflykter och stämningsfulla evenemang. Temat ”Viihtyisästi Kirkkonummella – Trivsamt i Kyrkslätt” tog form av dessa idéer.

Programinfo om Kyrkslättsdagarna 15.8.2022 kl. 17 Fyyri, kabinettet i café Messi

På programinfon om Kyrkslättsdagarna måndag 15.8.2022 fr.o.m. kl. 17 berättar vi om årets programutbud. Programinfon hålls i bibliotekshuset Fyyri, i kabinettet i café Messi, kaffeservering, välkomna!

Vi önskar att alla arrangörer lägger själva in sitt evenemang i kommunens evenemangskalender i kategorin Kyrkslättsdagarna och vid behov uppdaterar uppgifterna. En sammanställning för publikation i Kirkkonummen Sanomat görs 15.8 på basis av uppgifterna i evenemangskalendern https://tapahtumat.kirkkonummi.fi/sv-FI  

Om du vill reservera tur att presentera ditt evenemang vid programinfon, kan du anmäla dig på förhand per e-post via knappen ”Registrera sig för att delta” under evenemanget. https://bit.ly/3BW2N6W

Om du inte har möjlighet att komma på plats kan du följa programinfon på TEAMS, anslutningslänk https://bit.ly/3Q9IXtk .

Kyrkslättsdagarnas föreningstorg 27.8.2022

Liksom tidigare år koordinerar Combo ry förberedelserna för föreningstorget som hålls i Kyrkslätts centrum lördag 27.8.2022.  Föreningarna ska själva reservera platser till föreningstorget och meddela önskemål om uppträdanden på scenen direkt till Combo ry på adressen http://toritapahtumat.fi/

Avgiften för deltagande i föreningstorget är 50 €/förening.

Anvisningar för arrangörer

Beredningen av Kyrkslättsdagarna är en bra orsak att aktivera Kyrkslätts kommuns evenemangskalender också för sin egen organisation. Kommunens evenemangskalender finns på adressen https://tapahtumat.kirkkonummi.fi. Där finns också en bruksanvisning till evenemangskalendern. En ny användare måste först skapa ett gratis användarnamn. Huvudanvändaren godkänner användarnamnet, det tar sin lilla tid. Du kan redigera din egen organisations uppgifter senare och ge dina kolleger rättigheter att publicera evenemang i ditt ställe samt redigera evenemang som ordnas i din profils namn. När användarnamnet är i kraft kan du skapa evenemang och välja kategorier för dem. Du kan också tidsinställa publiceringen av evenemanget.

Varje arrangör sköter själv områdesreserveringen för, tillstånden för och planerna på sitt eget evenemangsställe och planerar sin egen kommunikation. Anvisningar för uppgörandet av räddningsplaner finns på Räddningsväsendets webbplats https://pelastustoimi.fi/sv/vastra-nyland/anvisningar-och-blanketter/publikevenemang 

Det beror på evenemangets karaktär och storlek om det också behövs nöjesanmälan till polisen och ordningsvakter m.m. Råd i frågan finns på polisens webbplats https://poliisi.fi/sv/offentlig-tillstallning. Teosto har information om tillstånd som gäller framförande av musik https://www.teosto.fi/musiikin-kayttoluvat/hanki-lupa/tapahtumalupa/

Kyrkslättsdagarna på Facebook

Ytterligare information

Kyrkslätts kommun, kulturtjänsterna

Kulturdirektör
Maaret Eloranta
0400 012 872 
maaret.eloranta(at)kirkkonummi.fi
kulttuuri@kirkkonummi.fi


AKTUELLT

Programinfo om Kyrkslättsdagarna 15.8.2022 kl. 17 Fyyri, kabinettet i café Messi

Kyrkslättsdagarna på evenemangskalender