Kyrkslättsdagarna 2021 - Yhdessä, luonnossa, Kirkkonummella – Tillsammans, i naturen, i Kyrkslätt

04.06.2021 09:34

Kategori: Kyrkslättsdagarna Boende och miljö Kultur Fritid

Yhdessä, luonnossa, Kirkkonummella – Tillsammans, i naturen, i Kyrkslätt

Den planerade tidpunkten för Kyrkslättsdagarna är 27–29.8.2021, och planeringen av evenemangen fortskrider så att vi kontinuerligt följer med pandemisituationen som ständigt förändras, och anknytande gällande bestämmelser.

Man slog fast att temat för årets dagar är ”Yhdessä, luonnossa, Kirkkonummella – Tillsammans, i naturen, i Kyrkslätt”. Finska naturens dag firas lördag 28.8.2021, vilket gav upphov till idéen. Målet är att vi kan bekanta oss med naturen och landskapet, evenemangen och serviceutbudet i Kyrkslätt tillsammans, men enligt rådande rekommendationer. 

Kyrkslätts kommuns kulturväsende koordinerar planeringen, men varje delarrangör svarar för arrangemangen, innehållet och informationen beträffande sitt eget evenemang.

Kyrkslättsdagarnas föreningstorg 28.8.2021

På samma sätt som tidigare år koordinerar Combo ry förberedelserna inför föreningstorget.  Boka plats på föreningstorget via toritapahtumat.fi -webbplats.  Det finns ungefär lika många platser på torget och kring det som tidigare. Avsikten är att placera platserna på större avstånd från varandra än tidigare, och anvisningar och rekommendationer görs upp enligt den rådande situationen.

I början av augusti bedöms situationen och möjligheterna till arrangemangen. Bokningar tas emot så länge det finns platser. De som bokar torgplats borde reservera tillräckligt med egna arrangörer så att de som presenterar verksamheten inte blir för utmattade.

Vi planerar tillsammans, följande möte 10.6.2021 kl. 17

Följande planeringsmöte hålls som TEAMS-möte torsdag 10.6.2021 kl. 17. På mötet ger vi råd om hur man anmäler evenemang till kommunens evenemangskalender, och vi diskuterar också möjligheterna att ordna virtuella evenemang. 

Under TEAMS-mötet i början av augusti, 5.8 kl. 17, bedömer vi utgående från de gällande uppgifterna möjligheterna att genomföra evenemangen.

Informationen till den gemensamma tidningsannonsen sammanställs utgående från uppgifterna i kommunens evenemangskalender. Därför ska varje arrangör senast 13.8. föra in uppgifterna om sitt program i evenemangskalendern om man vill att de ska ingå i det sammanställda programmet.

Tidpunkten för det andra mötet i augusti slås fast i juni.

Ytterligare information och respons: kulttuuri@kirkkonummi.fi

Kyrkslättsdagarna 27.-29.8.2021