Kyrkslättsäventyr - Glansbaggestigen

Vi kom fram till målet. Det verkar som om vi måste ta oss fram till fots på stigen framför oss. Vi kan inte ta bilen med. 

  
​Vi följer skyltarna som ser ut som godis genom trollskogen. ​Vi är omringade av träd som ser roliga ut. I ett av träden syns ett dinosaurieansikte.

  
LAFS. KLAFS. ​KLAFS. KLAFS. En av våra äventyrares fötter slank från spången ner i sankmarken. Var det en skalbagge som nappade foten?

  
​Vi äter vägkost på berget. Vår äventyrares fot klafsar ännu.  

You must approve to our use of cookies to view this content.

Glansbaggestigen (2,7 km) går via en tunnel under Åboleden till Noux. Glansbaggestigens terräng är lämpligt varierande: skogsstigar, sandväg och en grönskande stig förbi den gamla avstjälpningsplatsen. Längs rutten finns mycket att undersöka och se; träd som fallit, spångar och berg. Glansbaggestigen är en del av Noux nationalpark.

Parkering: I ändan av Soidentakavägen (läge på kartan)  
  
Rutt: Glansbaggestigen har märkts ut tätt med stolpar med kottmärken
  
Annat att beakta:  

  • Rutten gås motsols
  • Det finns inga eldstäder på rutten

Tillgänglighet: Objektet är inte lättframkomligt
  
Kollektivtrafikens tillgänglighet: Den närmaste hållplatsen är Tuulensuu bygata (Ki1704/Ki1705)  
  
Material om objektet:

  • Karta
  • Material som producerats av Forststyrelsen och Veikkolan koulu: material

Lek

Agenten:
 

En eller flera lekdeltagare är agent bakom ett träd eller en sten. Agenten måste inte vara i gömman, utan hen kan titta fram ur sin gömma. En lekdeltagare stannar i mitten och svänger sakta omkring. Syftet är att agenten alltid hittar ett nytt gömställe under tiden medan lekdeltagaren i mitten inte ser hen.