Kyrkslätts Vattens grund- och bruksavgifter för vatten och avloppsvatten ändras från och med 1.4.2022

23.02.2022 14:27

Kategori: Boende och miljö Vattenförsörjning Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Kyrkslätts Vatten har senast höjt grund- och bruksavgifterna för vatten och avloppsvatten år 2016. Genom prishöjningen som nu ska genomföras tryggas Kyrkslätts vattens funktionssäkerhet även i framtiden. I Kyrkslätt används ett gammalt vattenlednings- och avloppsnät som byggts på 1960-talet och som börjar vara i behov av sanering. Kyrkslätts Vatten leder avloppsvattnen till HRM för rening. Under de närmaste åren kan man förvänta sig höjningstryck bl.a. i kostnaderna för behandling av avloppsvatten ända till år 2032.

Ändring av grundavgifterna

Kyrkslätts Vattens grundavgift bestäms enligt mätarstorlek. På fastigheter där vattenförbrukningen är mindre används den minsta vattenmätaren, för vilken grundavgiften är lägst, och på fastigheter där det förbrukas mycket vatten är vattenmätaren och grundavgiften på motsvarande sätt större.

Kyrkslätts vatten höjer grundavgifterna för vatten och avloppsvatten från och med 1.4.2022.
Målet för ändringen av prissättningen är rättvisare fördelning av grundavgifterna. Den tidigare prissättningsskalan i tre steg ersätts med en ny prissättningsskala i fem steg.

Grundavgifterna för egnahemshus har flyttats till sin egen avgiftsklass och de minskar.

Höjningarna gäller framför allt radhus och små flervåningshus, eftersom vattenförbrukningen i dem i själva verket är större än i egnahemshus.

På prislistan som gäller från och med 1.4.2022 är grundavgiftsgrupper för vatten och avloppsvatten följande:

-        0–22 mm (innehåller vattenmätarstorleken 20 mm) egnahemshus mm. små objekt

-        23–45 mm (innehåller vattenmätarstorlekarna 25, 32 och 40 mm) radhus, små flervåningshus

-        45–70 mm (innehåller mätarstorlekarna 50 och 65 mm) större flervåningshus

-        71–101 mm (innehåller mätarstorlekarna 80 och 100 mm) industrianläggningar mm.

-        102–151 mm (innehåller mätarstorlekarna 125 och 150 mm)

Cirka 90 % av Kyrkslätts vattens kunder, det vill säga nästan alla egnahemshus, hör till den lägsta avgiftsklassen, för vilka grundavgiften inklusive moms minskar med ett par tior till cirka 230 euro per år.Vattenmätare i den största mätarstorleken används inte för närvarande i Kyrkslätt, men genom prisdifferentiering har vi också velat förbereda oss för det kommande industribyggandet.

Ändring av bruksavgifter

Bruksavgifterna baserar sig på den mätta vattenförbrukningen.

Bruksavgiften för vatten höjs 2 % och bruksavgiften för avloppsvatten 5 %.

Bruksavgiften för vatten och avloppsvatten för en genomsnittsfamilj (4 pers) med 3,15 € (ink.moms) per månad jämfört med prislistan år 2021.

Kyrkslätts Vatten

vesi@kirkkonummi.fi

https://www.kyrkslatt.fi/kyrkslatts-vatten

Vattendroppe