Kyrkslätts vård- och omsorgsdirektörs överblick över coronavirussituationen

24.03.2020 09:20

Kategori: Seniorer Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

I Kyrkslätt har vi tagit på största allvar statsrådets mål att skydda särskilt personer över 70 år från att smittas av coronaviruset. Äldre personer som insjuknar löper en klart större risk än unga att få allvarliga symtom som kräver sjukhusvård. Statsrådet uppmanar över 70-åringar att undvika närkontakter och att undvika att röra sig utanför hemmet eftersom dessa ökar risken för att bli smittad. Om det absolut är nödvändigt att själv gå till affären, apoteket eller hälsocentralen eller uträtta andra ärenden är det bra att göra det vid sådana tider då det är få andra kunder i rörelse.

Under den här veckan startar vi ett projekt där vi till en början försöker nå alla över 80-åriga kommuninvånare per telefon. Genom samtalet kartlägger vi de äldres behov av hjälp. Under de närmaste dagarna strävar vi efter att också ringa till alla som är över 70 år.

Under dessa undantagsförhållanden får man social- och hälsovårdstjänster i Kyrkslätt nästan som vanligt. I enlighet med statsrådets anvisningar har vi ändå varit tvungna att stänga en del av våra tjänster. Sådana är till exempel dagverksamheten för äldre, arbetscentralen och den rehabiliterande arbetsverksamheten. Dessutom har vi tills vidare inhiberat olika gruppverksamheter och strävar efter att i mån av möjlighet betjäna kommuninvånarna per telefon.

Den här avvikande situationen kräver väldigt mycket av oss alla. Personalen inom social- och hälsovårdstjänsterna är hårt pressad just nu. Vi strävar ändå efter att hålla kommuninvånarna underrättade och meddelar så fort som möjligt om avvikelser i tjänsterna.

Jaana Koskela

Kyrkslätts kommuns tf. vård- och omsorgsdirektör

Jaana Koskela