Kyrkslätts ungdomsfullmäktige fyller 1 år

28.09.2018 12:48

Kategori: Ungdomsfullmäktige Ungdoms- och idrottstjänster

Kyrkslätts ungdomsfullmäktige har verkat i Kyrkslätts kommun i ett års tid.

Syftet med ungdomsfullmäktige är att representera ungdomarna i kommunens beslutsfattande och föra fram ungdomarnas tankar för behandling i kommunala organ Avsikten är också att få ungdomarna att bli intresserade av samhälleliga och lokala ärenden.

- Året har gått rätt fort och vi har funderat ganska mycket över hur ungdomsfullmäktige borde fungera just i Kyrkslätt. I början av året utmanade vi skolorna att delta i ungdomsvalet Pressa, och vi har besökt skolor för att berätta om ungdomsfullmäktiges verksamhet. Vi har också samlat namn till en adress för att öka antalet sommararbetsplatser för unga i kommunen. Vi har ordnat evenemanget Springfest för ungdomar och deltagit i Kyrkslättsdagarna för att samla in idéer om hur vi kan förbättra saker och ting i Kyrkslätt. Vi har också streamat ett av våra sammanträden på kommunens webbplats, berättar ungdomsfullmäktigeledamot Emma Alppi.

Ungdomsfullmäktige har en representant i så gott som alla Kyrkslätts kommuns nämnder och sektioner. Ungdomsfullmäktige väljer också en representant till varje kommunfullmäktigesammanträde.

Ungdomsfullmäktigeledamot Arttu Leskinen anser att ledamöterna tagits väl emot vid organens sammanträden. Kommunens beslutsfattare har berättat att de gläder sig över att de unga får sin röst hörd i kommunens beslutsfattande, och de har tyckt att det varit trevligt att vi kanske blir framtidens kommunala beslutsfattare.

Ungdomsfullmäktiges ordförande Saga Lavi önskar att ungdomarna öppet och med låg tröskel skulle framföra sina idéer till ungdomsfullmäktige.

- Man får komma och rycka oss i ärmen helt live eller skicka ett meddelande via some eller per e-post. Man får också komma till ungdomsfullmäktiges sammanträden för att följa med det och framföra idéer. Ungdomsfullmäktige sammanträder nästa gång tisdag 2.10 kl. 17.30 i Kyrkslättssalen. Välkommen!

Nuva