Kyrkslätts underhållstjänster utför asfalteringsarbeten under hösten

29.08.2019 11:47

Kategori: Gator och vägar Boende och miljö

Underhållets asfalteringsrunda hösten 2019 startar. Objekt som ska asfalteras är:

  • Brissasvägen
  • Edisvägen
  • Hackvägen
  • Hackgränden
  • Klockarbacken
  • Silverhagen
  • Hästhagsgränden
  • Gupparna på Björnvägen
  • Finnsbackastigen
  • Gamla Kustvägen, Idrottsparken

Dessutom utförs mindre lagningar runt om i kommunen. Arbeten utförs under september. Asfalteringarna utförs av NCC Oy. Vi beklagar de olägenheter som asfalteringen eventuellt förorsakar.

Mer information om arbeten av kunnossapito@kirkkonummi.fi