Kyrkslätts skolcentrum

I Kyrkslätts skolcentrum verkar Porkkalan lukio. På kvällarna används skolcentrets lokaler bland annat av Medborgarinstitutet i Kyrkslätt. Kirkkoharjun koulu flyttade till Jokirinteen oppimiskeskus under vårvintern 2021 vecka 9.

De kommande verksamhetsutrymmeslösningarna för Porkkalan lukio, som verkar i Kyrklsätts skolcentrums lokaler, utrhar utretts i behovsutredningsarbetet som inleddes hösten 2019. Som målsättning är att förverkliga ett gemensamt campusområde för de finsk- och svenskspråkiga gymnasierna samt instituten. Behovsutredningen godkändes i kommunens beslutande organ under våren 2020.

Behovsutredning för det gemensamma campuset för gymnasierna och
instituten i Kyrkslätt.

Tomten till fastigheten för Kyrkslätts skolcentrum hör till detaljplaneprojektet för Kyrkängen.  På skolkvartersområdet har det planerats boende, så tomten torde på längre sikt tas ur bildnings- och fritidstjänsternas bruk.