Kyrkslätts skolcentrum

I Kyrkslätts skolcentrum verkar Kirkkoharjun koulu och Porkkalan lukio. På kvällarna används skolcentrets lokaler bland annat av Medborgarinstitutet i Kyrkslätt. Kirkkoharjun koulu flyttar till Jokirinteen oppimiskeskus när det har blivit färdigt 2021. Du kan följa hur byggnadsarbetet med Jokirinteen oppimiskeskus framskrider på projektets genomförares webbplats.

De kommande verksamhetsutrymmeslösningarna för Porkkalan lukio, som verkar i Kyrklsätts skolcentrums lokaler, utreds i behovsutredningsarbetet som inletts hösten 2019. Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden godkände för sin del uppgörandet av behovsutredningen vid sitt sammanträde den 14 augusti 2019.

Tomten till fastigheten för Kyrkslätts skolcentrum hör till detaljplaneprojektet för Kyrkängen.  På skolkvartersområdet har det planerats boende, så tomten torde på längre sikt tas ur bildnings- och fritidstjänsternas bruk.