Kyrkslätts simhall öppnas måndag 27.7 med begränsad service

07.07.2020 08:27

Kategori: Ungdoms- och idrottstjänster

Simhallen öppnas måndag 27.7 kl. 7.00 med begränsad service enligt normala öppettider. I simhallen följs statsrådets och regionförvaltningsverkets riktlinjer och rekommendationer. Varje kund har ansvaret att följa föreskrifterna för att förebygga spridningen av viruset. Vuxna har ansvaret att se till att också barnen följer föreskrifterna.

Vi har begränsat antalet kunder i proportion till storleken på simhallens utrymmen och bedömningen av att vi tryggar säkerhetsavstånden i omklädnings-, tvätt-, bassäng- och andra kundutrymmen med iakttagande av myndighetsföreskrifterna. Simhallen kan inte fullödigt betjäna kunderna. Simhallen inklusive alla utrymmen rymmer maximalt 105 kunder. Bassängutrymmena rymmer 75 kunder. Därför hoppas vi att kunderna har förståelse för undantagssituationen och att var och en beaktar specialarrangemangen som beror på undantagssituationen.

Vänligen beakta att man endast får komma till simhallen om man är helt frisk. För specialgrupper finns det inga särskilda öppettider, utan simhallen är öppen för alla inom de normala öppettiderna. Vi rekommenderar att du bedömer användningen av simhallen enligt din egen personliga situation.

Begränsat kundantal

Utrymmesspecifika begränsningarna är:

 • stora bassängen 33 pers.
 • undervisningsbassängen 20 pers.
 • terapibassängen 20 pers.
 • barnens vadbassäng 2 pers./1 familj
 • gym 5 pers.
 • övre eller nedre salen 12 pers.
 • café 20 pers.
 • solarium: 1 pers.

Info till dem som kommer till simhallen: 

 • Kontrollera vid simhallens kassa om du har utrymme att röra dig till hallen. Vi kan tyvärr inte garantera kunderna att de får plats när de kommer. 
 • Under simhallsbesöket ska man följa simtiden på 1,5 h. Där ingår också tvätt- och omklädningstiden.  
 • I samband med första besöksgången laddar porten automatiskt den tid då simhallen varit stängd på grund av coronapandemin på års- och seriekorten. Bildnings- och fritidsnämndens beslut 15.4.2020.
 • Vid biljettförsäljningen och caféets kassa rekommenderas kortbetalning och kontaktlös betalning.
 • Man ska noggrant följa simhallens normala tvättanvisningar, och framför allt i wc-uturymmen och innan man går i bassängen ska man iaktta god handhygien. Det finns handdesinfektionsmedel i olika utrymmen.
 • Håll tillräckligt säkerhetsavstånd till andra kunder och de anställda under hela simhallsbesöket.
 • Basturna är tillgängliga, kunderna ska iaktta säkerhetsavstånden. 
 • Vi har effektiverat städningen enligt Arbetshälsoinstitutets städningsanvisningar.
 • En del av klädskåpen har tagits ur bruk.
 • Vattenlekarna ordnas tills vidare inte.
 • I bassängutrymmena är endast vattenlöpningsbältena och simdynorna för barn tillgängliga. Vi lånar inte ut andra redskap.
 • Jumpamattorna är ur bruk. Kunderna kan använda egen jumpamatta när de tränar.
 • På gymmet och i motionssalarna (övre och nedre salen) ansvarar varje användare för rengöringen av konditionsredskapen, övriga träningsredskapen och brottningsmattan. Rengöringsredskapen finns i lokalerna. 
 • Vänligten undvik onödig vistelse i simhallen.

Användningsturer och föreningsverksamhet

 • Användningsturerna i övre och nedre salen gäller fr.o.m. 3.8. De som fått användningsturer ska i sin verksamhet iaktta myndighetsbestämmelserna, simhallens begränsningar av antalet kunder och hygienföreskrifterna.
 • Användningsturerna i bassängutrymmena är inte i kraft under simhallens öppettider under perioden 27.7–23.8. Ett undantag till detta är att Gladius Kirkkonummi ry beviljats rätten att ordna simskola för barn i undervisningsbassängen 27.7–6.8.
 • Föreningarna svarar för sina egna redskap och användningen av dem och för ändamålsenlig rengöring av dem i sin egen verksamhet. Föreningarna ska se till att de redskap som de använder inte är tillgängliga för andra kunder.
 • Föreningarna ska i sin verksamhet se till att onödiga folksamlingar undviks.

För att ordna simhallstjänsterna följer ungdoms- och idrottstjänsterna Institutet för hälsa och välfärds (THL), undervisnings- och kulturministeriets (UKM), regionförvaltningsverkens, Arbetshälsoinstitutets, Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbunds, Finlands Röda Kors och kommunens föreskrifter gällande coronaviruset. Vi följer också de bestämmelser som gäller konsumentsäkerhet och övervakning av vattenkvaliteten som normalt.