Kyrkslätts simhall öppnar med begränsad service onsdag 5.5.2021 kl. 10.00

03.05.2021 13:11

Kategori: Ungdoms- och idrottstjänster

Kyrkslätts simhall öppnar med begränsad service onsdag 5.5.2021 kl. 10.00. Möjligheten till simhallsbesök öppnas begränsat för dem som har specialsimkort eller seniormotionskort +70 år. Dessutom ordnas hobbyverksamhet för personer födda år 2001 och yngre.

Vi har begränsat antalet kunder i proportion till storleken på simhallens lokaler och till bedömningen av att vi tryggar säkerhetsavstånden i omklädnings-, tvätt-, bassäng- och andra kundutrymmen med iakttagande av myndighetsföreskrifterna. Simhallen kan inte fullödigt betjäna kunderna. Simhallen rymmer maximalt sammanlagt 127 kunder, och bassängutrymmena rymmer 67 kunder. Därför hoppas vi att kunderna har förståelse för undantagssituationen och att var och en beaktar specialarrangemangen som beror på undantagssituationen.

Av hälsosäkerhetsskäl har innehavare av specialsimkort och seniorsimkort samt föreningsverksamheten egna simtider i simhallen. Bastu, gym och solarium är inte i bruk!

Ungdoms- och idrottstjänsterna har rätt att vid behov begränsa antalet kunder för att garantera verksamhetens säkerhet.

Specialsimkortens och 70+-kortens giltighetstid har automatiskt förlängts för den tid simhallen varit stängd. Kunderna ska på förhand kontrollera situationen med användningen av simhallen antingen genom att fråga simhallens kassa tfn 040 126 9412 eller genom att titta genom caféets fönster. Vi kan inte reservera personliga simtider för kunder. Simhallens normala kundavgifter är i kraft. Vi ersätter inga outnyttjade kundavgifter.

Coronaviruset COVID-19 har inte försvunnit bland oss, så det är på varje kunds ansvar att se till att hålla ett tillräckligt säkerhetsavstånd på två (2) meter samt att iaktta hand- och hosthygienen. Vänligen kom till simhallen bara om du är frisk. Även om du har lindriga symtom bör du avstå från simhallsbesöket.  Vuxna har ansvaret att se till att också barnen följer anvisningarna. Vi rekommenderar att du bedömer användningen av simhallen enligt din personliga situation.

Vi hoppas att kunderna har förståelse och att var och en beaktar arrangemangen som beror på undantagssituationen.

Begränsat kundantal

De rumsspecifika begränsningarna är:

1. bassängutrymmena sammanlagt 67 kunder

 • stora bassängen 5 pers./bana
 • undervisningsbassängen 15 pers.
 • terapibassängen 15 pers.
 • barnens vadbassäng 2 pers./1 familj

2. caféet 20 pers.

OBS! Arrangörerna av hobbyverksamhet iakttar i sin verksamhet de hälsosäkerhetsföreskrifter som separat skickats till dem.

Simtider seniorkort +70 år och innehavare av specialsimkort

Simhallsbesöket är sammanlagt 1,5 timmar inklusive tvätt- och omklädningstid. Kunden ska lämna bassängutrymmena senast när simtiden slutar. Simtiderna är:

 • må kl. 7.00–14.00
 • ti kl. 6.00–14.00 och 19.00–20.30
 • on kl. 10.00–15.30
 • to kl. 6.00–14.00 och 19.00–20.30
 • fr kl. 7.00–14.00
 • lö kl. 10.00–17.30
 • sö kl. 10.00–17.30

Info till dem som kommer till simhallen: 

 • Kontrollera till exempel vid simhallens kassa om du har utrymme att röra dig till hallen. Vi kan inte reservera personliga simtider för kunder.
 • Vi har reserverat begränsade simtider (se ovan) för innehavare av specialsimkort och seniorkort 70+. Simhallens övriga öppettider är reserverade enbart för föreningsverksamhet.
 • Specialsimkortens och 70+-kortens giltighetstid har automatiskt förlängts för den tid simhallen varit stängd. Vi ersätter inga eventuella outnyttjade kundavgifter.
 • Under simhallsbesöket ska man följa simtiden på 1,5 h. Där ingår också tvätt- och omklädningstiden.
 • Undvik onödig vistelse i simhallen.
 • Man ska noggrant följa simhallens normala tvättanvisningar, och framför allt i wc-utrymmen och innan man går i bassängen ska man iaktta god handhygien. Det finns handdesinfektionsmedel i våra olika utrymmen.
 • Håll tillräckligt säkerhetsavstånd till andra kunder och de anställda under hela simhallsbesöket.
 • Använd munskydd i simhallens allmänna lokaler (entréhallen, omklädningsrummet, caféet) om inga hälsoskäl hindrar dig.
 • Vi har effektiverat städningen enligt Arbetshälsoinstitutets städningsanvisningar.
 • Vattenlekar, ledd motion och andra evenemang ordnas inte.
 • Vid biljettförsäljningen och caféets kassa rekommenderas kortbetalning och kontaktlös betalning.
 • De vattenmotionsredskap som är framme i bassängutrymmena är tillgängliga. Vi lånar inte ut andra redskap.
 • Om du blir sjuk mitt under simhallsbesöket, lämna omedelbart simhallen. Om du blir sjuk ska du meddela simövervakningen eller biljettförsäljningskassan om detta.

För att ordna simhallstjänsterna följer ungdoms- och idrottstjänsterna Institutet för hälsa och välfärds (THL), undervisnings- och kulturministeriets (UKM), regionförvaltningsverkens, Arbetshälsoinstitutets, Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbunds, Finlands Röda Kors och kommunens föreskrifter gällande coronaviruset. Vi följer också de bestämmelser som gäller konsumentsäkerhet och övervakning av vattenkvaliteten som normalt.

Frågor om simhallstjänsterna:

Skicka e-post till nuorisojaliikunta(a)kirkkonummi.fi, vi besvarar så fort som möjligt e-postmeddelandena.

Kyrkslätts simhallen