Kyrkslätts och Vichtis kommun får en gemensam klimatsamordnare

17.05.2019 17:42

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Boende och miljö

Miljöministeriets program Kommunernas klimatlösningar har beslutat att stödja 12 projekt som har som mål att påskynda klimatarbetet i kommunerna och regionerna. Ansökningsomgången för kommuner och regioner pågick till den 15 april. Det kom in sammanlagt 21 ansökningar från kommuner och landskap, och bakom dessa ansökningar stod 47 kommuner och en stor grupp andra aktörer.

Tillsammans med Vichtis ansökte Kyrkslätt om stöd för planerings- och kampanjarbete till förmån för klimatlösningar. I praktiken kommer arbetet att förverkligas genom den gemensamma klimatsamordnaren och etablerandet av ett målinriktat klimatarbete.

Klimatsamordnarens arbete utgör en naturlig fortsättning på klimatarbetet som Kyrkslätt har påbörjat inom HINKU-nätverket. Personen som väljs inleder sitt arbete hösten 2019.

 

Ytterligare information: miljöchef Sari Soini,  etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, tfn 040 126 9678.

 

Läs Miljöministeriets pressmeddelande >>

Kommunernas klimatlösningar