Kyrkslätts nya huvudbibliotek heter Fyyri

28.10.2019 14:14

Kategori: Bibliotek Fritid

Kyrkslätts nya huvudbibliotek har fått namn och heter Fyyri. Tidigare i höst ordnades en namntävling om bibliotekets namn, och långt över 500 förslag lämnades in. Namnet valdes utgående från förslagen av en arbetsgrupp, som bestod av representanter för aktörerna i huset, Vivi Lehtonen från ungdomsfullmäktige samt bildnings- och fritidsnämndens representanter Maarit Orko och Irja Bergholm. I arbetsgruppen ingick dessutom författarna Katarina von Numers-Ekman och Timo Parvela, som båda bor i Kyrkslätt.

Arbetsgruppen valde enhälligt Fyyri som bibliotekshusets namn. Hela namnet är således Kirkkonummen kirjastotalo Fyyri, Kyrkslätts bibliotekshus Fyyri.

Namnet kom inte som ett direkt förslag i namntävlingen, utan utvecklades utgående från de inkomna förslagen.

– Det var överraskande svårt att välja namn, konstaterar Timo Parvela. Det är enkelt att hitta på namn, och jag hade också själv egna förslag. Men när man smakar på dem lite mer, så märker man att de inte heller fungerar eller att de redan har använts.

Också Katarina von Numers-Ekman håller med om att uppgiften var utmanande, i synnerhet eftersom gruppen var enig om att hitta namn som fungerar på båda språken, men också lätt, eftersom arbetsgruppen tänkte i samma banor.

– Vi hade dessutom bra arbetsmetoder, konstaterar von Numers-Ekman. Vi gjorde så att alla först gick igenom namnen och markerade vilka de kunde tänka sig och sedan kom vi fram till en kortlista med namn som flera hade stannat för.

– Det som var spännande i arbetet var att konstatera att ett namn som i tankarna fungerade bra, inte heller gjorde det när man sade det högt. När man säger ett namn högt inför åtta andra personer och ser att det inte väcker några som helst känslor hos fem av dem, så vet man att det är bäst att slopa det förslaget, säger Timo Parvela med ett skratt.

För arbetsgruppen var det rätt klart att biblioteksbyggnadens namn på något sätt skulle ha en koppling till havet. Många av dem som deltagit i tävlingen hade föreslagit havsrelaterade namn, bland annat Fyren och Majakka, och också Fyri fanns med bland förslagen. Utmaningen var ändå att hitta ett namn som är kopplat till havet, som fungerar både på finska och svenska och som fungerar som ett egennamn.

– Jag tyckte att Fyyri var ett bra ord. Det är egentligen ett svenskt ord, fyr, men stavat på finska. Man kan se det som kunskapens ljus, som hjälper en att navigera i livet.

På finska är fyyri fyrboxen i en ångbåt.

– När jag hörde ordet för första gången, så kände jag inte till dess betydelse på finska, berättar Timo Parvela. Men ordet är relaterade till hav och sjöfart och innefattar både eld och ljus. Fyyri ger ljus och värme både för kropp och själ.

Arbetsgruppen hade också som mål att namnet skulle kunna fungera som egennamn, och Katarina von Numers-Ekman konstaterar att många av förslagen föll på att de var svåra att böja. Men Fyyri fungerar också i det fallet.

– ”Mennään Fyyriin – vi går till Fyyri” fungerar utmärkt, säger hon.

På bilden en del av arbesgruppens medlemmar. Från vänster specialungdomsarbetare Eija Rajavaara, författare Katarina von Numers-Ekman, biblioteksdirektör Margareta Kull-Poutanen, författare Timo Parvela, representant för bildnings- och fritidsnämnden Irja Bergholm, bibliotekarie Johanna Valo och representant för bildnings- och fritidsnämnden Maarit Orko.

Ytterligare information ger biblioteksdirektör Margareta Kull-Poutanen, tfn 050 577 4799

En del av arbetsgruppen som valde det nya bibliotekshusets namn