Kyrkslätts nya bibliotekshus Fyyri är kommuninvånarnas mötesplats

05.10.2020 13:55

Kategori: Bibliotek

Bibliotekshuset Fyyri i Kyrkslätts centrum öppnar sina dörrar fredag 9.10 kl. 9.

Det nya bibliotekshuset ger Kyrkslätts centrum nytt liv. Under samma tak verkar Kyrkslätts huvudbibliotek, en invånarpark, en ungdomslokal, musiklekskolan samt caféet Messi som drivs av kommunens sysselsättningsenhet. Med Fyyri får centrum en plats där man kan jobba, studera, samlas eller bara chilla.

Arkitekturen och konsten

Fyyri är inte bara ett hus med mångsidig verksamhet utan också inbjudande på grund av sin arkitektur och konst. I dessa speglas husets teman som är skärgården, havet och Porkala. Bibliotekshuset Fyyri är planerat av den framgångsrika arkitekbyrån JKMM Arkkitehdit Oy. Teemu Kurkela har fungerat som huvudarkitekt, Jukka Mäkinen som projektarkitekt och som inredningsarkitekt Tiina Rytkönen.

Konstverken i Fyyri är imponerande. På barnavdelningen finns Linda Bondestams verk av filt som tar oss med på ett undervattensäventyr och i huvudaulan kan du se Petri Vainios ljuskonstverk Sinne-Minne.

Inne i Fyyri gömmer sig det gamla huvudbiblioteket från1982. Biblioteket har efter saneringen och tillbyggnaden blivit dubbelt större.

I Fyyri finns någonting för alla och envar

I bibliotekshuset finns det gott om trevliga platser där du kan slå dig ner för att läsa. På barnavdelningen hittar du mjuka stolar där du kan krypa ihop med en bok, eller så kan du sätta dig på lästrappan för att läsa eller bara för att ta det lugnt. Är det vackert väder ute kan du ta med dig något läsbart och gå ut på lästerassen. På den trivsamma vuxenavdelningen är det högt till tak – med gott om utrymme för olika tankar och reflexioner.

På första våningen hittar du bl.a. Bokbaren och Verkstaden. Bokbaren används främst vid bokprat och i Verkstaden kan man pyssla eller ordna konstverkstäder. På andra våningens media- och musikavdelning kan du använda olika apparater, 3D-skrivare, vinylskärare och en symaskin. Där finns också en studio och ett musikrum.

Ungdomsavdelningen är bibliotekets och ungdomstjänsternas gemensamma utrymme med ett biljardbord och ett spelrum. Sex dagar i veckan jobbar ungdomsledarna där. På barnadvdelningen finns föruton läsplatser också en rutschbana och rum för lek. Barnavdelningens utrymmen är gemensamma för biblioteket och invånarparken.

Ordna ett evenemang eller en utställning i Fyyri

I Fyyri finns utrymmen där man kan ordna evenemang av olika slag. Mörnesalen med 120 sittplatser är planerad för konserter och teaterföreställningar. I salen finns en Bösendorfer flygel som är donerad av Tiina och Antti Herlins stiftelse. Estraden nedanför lästrappan passar för evenemang av pop up-typ. Porkalasalen fungerar som kommunens utställningssal.

Havet och närmiljön syns i namnen

Bibliotekshuset fick sitt namn genom en idétävling. På basen av förslagen valde en arbetsgrupp namnet Fyyri. På finska betyder “fyyri” en ångbåtspanna och namnet påminner också om svenskans fyr. Mörnesalen har fått sitt namn efter den finlandssvenska författaren Arevid Mörne som hade en diktarstuga i Porkala.

Mötes- och grupprummen i Fyyri har fått sina namn efter öar och sjöar i Kyrkslätt. På andra våningen finns Lonoks som är en sjö, samt Hylkan, Leivan, Skorvan och Hormus som är öar. Grupprummen i tredje våningen heter Tampaja, Kurkisto och Hepari, alla sjöar i norra Kyrkslätt.

Fyyri är öppet sex dagar i veckan

Fyyri är öppet fr.o.m. 9.10 måndagar till fredagar kl. 9-20 och lördagar samt dag före helg kl. 9-15. Bibliotekshuset finns i Kyrkslätts centrum på adressen Kyrktorget 1.

Tilläggsuppgifter

Biblioteksdirektör
Margareta Kull-Poutanen
margareta.kull-poutanen@kirkkonummi.fi
tfn 050 577 4799

Bibliotekets webbsida: www.kirkkonummi.verkkokirjasto.fi

Bilder på Fyyri hittar du via följande länk: https://www.kirkkonummi.verkkokirjasto.fi/web/arena/kuvia-kirjastotalo-fyyrista

Bibliotekets hub-sida, elektronisk broschyr: https://fyyri-kirkkonummen-kirjasto-1-lokika.hub.arcgis.com