Kyrkslätts miljöpris år 2020 till tre aktörer – här är pristagarna

28.08.2020 12:15

Kategori: Boende och miljö Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Kyrkslätts miljöpris har i år beviljats tre aktörer som aktivt arbetar för miljön i Kyrkslätt. Miljöpriset år 2020 beviljades vid prisutdelningen fredag 28.8 jätteloppisen som ordnas av Nissnikun koulus virtualklasser, Ari Tuupanen och Facebookgruppen Kirkkonummella ilmaiseksi. 
 
- I grunderna för beviljande av miljöpriset har man i år särskilt lyft fram loppmarknader som hänför sig till återvinning. Loppmarknadsverksamhet är med rätta termer återanvändning av produkter, vilket bidrar till att minska onödig konsumtion och ger sakerna ny nyttig användning, sade prisjuryns ordförande, kommunstyrelsens ordförande Timo Haapaniemi vid prisutdelningen.

- Ansvarsfull konsumtion och återanvändning av produkter är viktiga miljöhandlingar. På så sätt sparar man energi och jordens naturresurser. Den belönade Facebookgruppen är en modern loppis i sociala medier. I den andra pristagaren Nissnikun koulus virtualklass evenemang Masabys jätteloppis betonas dessutom särskilt att projektet är virtualklassernas studerandes gemensamma samhälleliga projekt, som engagerar alla elever i detta viktiga arbete med cirkulär ekonomi, betonade Haapaniemi i sitt gratulationstal.

- Den tredje betydelsefulla pristagaren är Ari Tuupanen, som gjort ett exemplariskt frivilligarbete för allas vår livsmiljö och natur genom att samla skräp och avfall och städa upp vår miljö, berättade Haapaniemi. 

 
Masabys jätteloppis - ett samhälleligt evenemang som stöder en ekologisk livsstil

Nissnikun koulus virtualklasser har ordnat evenemanget Masalan jättikirppis (Masabys jätteloppis) alltsedan hösten 2001, dvs. i nästan tjugo år. Jätteloppisen har ordnats två gånger per år, på våren och på hösten.

Jätteloppisen är ett samhälleligt evenemang som stöder en ekologisk livsstil och som möjliggör återanvändning av saker och ökar de unga arrangörernas och de andra deltagarnas medvetenhet om återanvändningsmöjligheter. Försäljning av användbara föremål på loppis förebygger uppkomsten av avfall och minskar behovet av jungfruliga råvaror. Återanvändning av föremål är verksamhet som uppfyller målen i avfallslagen.

Redan från början har många familjer i Kyrkslätt deltagit i jätteloppisen, och evenemanget har blivit en viktig tradition på området. Antalet deltagare bevisar evenemangets relevans på området: ifjol deltog ungefär 80 försäljare och uppskattningsvis 650-750 besökare i evenemanget.

Ari Tuupanen - Årtiondens arbete för en renare och trivsammare livsmiljö

Ari Tuupanen belönas för sitt anstående arbete för naturen och invånarna i Kyrkslätt. Han har samlat skräp på allmänna områden, vägrenar och stränder i tiotals år.

Ari Tuupanen har med sitt agerande främjat prydligheten i närmiljön och kommuninvånarnas boendetrivsel. Arbetet för en renare och trivsammare livsmiljö har varit osjälviskt - arbetet har utförts på fritiden på egen bekostnad.

Att samla skräp i miljön är värdefullt arbete som minskar de ekologiska, hälsomässiga och ekonomiska olägenheterna av nedskräpning. Tack vare arbetet förhindras förfulning av landskapet, minskad trivsel och risken för förorening av yt- och grundvatten.

Utöver insamling av skräp har Ari Tuupanen verkat som förespråkare för miljöfrågor genom att skriva om aktuella miljöproblem i lokaltidningens insändarspalt.

Facebookgruppen Kirkkonummella ilmaiseksi främjar målen för cirkulär ekonomi på ett innovativt sätt

Varors allt kortare livscykel är ett växande miljöproblem. Facebookgruppen Kirkkonummella ilmaiseksi har främjat målen för cirkulär ekonomi genom att hålla användbara produkter i omlopp så länge som möjligt. Återanvändningen av varor minskar behovet av jungfruliga råvaror och energi samt minskar utsläppen från tillverkning och förstöring av produkterna. Samtidigt minskar blandavfallsmängden.

Facebookgruppens verksamhet har för sin del ökat uppskattningen av begagnade produkter. I gruppen delar man också ut produkter av mindre värde som inte cirkulerar så effektivt via andra kanaler. En persons skräp kan vara en annans skatt.

I Facebookgruppen Kirkkonummella ilmaiseksi finns 4 300 medlemmar. Priset riktas till hela gruppen. Gruppens medlemmar har tagit återanvändning av begagnade produkter som sin uppgift, och har med sin aktivitet möjliggjort effektiv cirkulering av varor.

Facebookgruppen Kirkkonummela ilmaiseksi har på ett modernt och innovativt sätt främjat återanvändning av produkter och förebyggt slöseri av naturresurser och uppkomsten av avfall. Återanvändning av varor är lätt och okomplicerat tack vare grupper som grundats i social media.

Kyrkslätts miljöpris delades nu ut för femte gången. Prisjuryn bestod av kommunstyrelsens ordförande Timo Haapaniemi, byggnads- och miljönämndens ordförande Saara Huhmarniemi, direktören för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen och miljöchef Anu Hynninen.

Grunder för beviljande av miljöpriset

  • Miljöpristagaren är ett företag eller en sammanslutning med verksamhet i Kyrkslätt eller en privatperson från Kyrkslätt,
  • Priset är ett erkännande för exemplariskt arbete för miljön i Kyrkslätt antingen under det senaste året eller under en längre period,
  • Priset beviljas för miljövårdsfrämjande verksamhet i anslutning till t.ex. skötsel av naturen eller kulturmiljön, vattenvård, miljöupplysning, energibesparing, återvinning, återanvändning samt minskning av nedskräpning och uppkomst av avfall.
  • Pristagaren har inte tidigare uppmärksammats av kommunen i miljöfrågor.

Kyrkslätts miljöpris år 2020 till tre aktörer – här är pristagarna: Maarit Ritakallio, Petri Äijö och Ari Tuupanen