Kyrkslätts miljöpris 2021 till projektet för Bobäck bäckens fiskväg

30.08.2021 16:23

Kategori: Boende och miljö Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

I år har Kyrkslätts miljöpris beviljats projektet för Bobäck bäckens fiskväg. Priset överlämnas måndag 30.8 till Marko Vähäkuopus vars insats i projektet har varit särskilt betydande.

Sedan år 2019 har man arbetat för att iståndsätta Bobäck bäcken. Iståndsättningsarbetet har inkluderat röjning av bäckens botten, städning av bäckfårans kanter, byggande av lekplatser och avlägsnade av stigningshinder. Syftet har varit att förbättra vattenmiljöns tillstånd och återställa Bobäck bäcken som lekplats för havsöring och annan fisk.

På Bilden: Marko Vähäkuopus och kommunens byggnads- och miljönämnd Saara Huhmarniemi.

Fiskvägen gör det möjligt för havsöring att vandra till lekplatserna

Fiskvägen har genomförts och till stor del finansierats av Marko Vähäkuopus. Vähäkuopus har gjort betydande insatser för att iståndsätta bäcken och genom sin verksamhet möjliggjort att fiskvägprojektet har varit framgångsrikt. Också lokala invånare och aktiva har spelat en viktig roll då de har tagit sig an vattenvården och osjälviskt deltagit i iståndsättningsarbetet.

Förutom av Vähäkuopus har projektet finansierats av Västra Nylands Sparbank, Bobäck-Vitträsk fiskelag, Bobäcks byaförening och Kyrkslätts kommun.

Den största satsningen har varit genomförandet av Bobäcks bäckens fiskväg som möjliggör att havsöring kan stiga från Bobäcksviken förbi den gamla kvarndammen till lekplatserna i Bobäck bäcken. Genomförandet av projektet har krävt planerande och förberedande av åtgärder, organiserande av arbetet, otaliga timmar talkoarbete och en betydande ekonomisk insats. Bobäck bäckens fiskväg invigdes 25.9.2020

Bobäck bäckens fiskväg är en konkret gärning genom vilken man med lokala krafter har förbättrat vattenmiljöns tillstånd.       

Miljöprisets hedersomnämnande till Suutari Fixeri Ky

Miljöprisets hedersomnämnande gick till skomakaren Suutari Fixeri Ky som representerar hållbar konsumtion.

I många år har en stor mängd Kyrkslättsbor njutit av den service som erbjuds av skomakaren vid torget. Tack vare skomakaren har otaliga skodon fått fortsatt liv.

Marko Hyttinen från Suutari Fixeri Ky och kommunens byggnads- och miljönämnd Saara Huhmarniemi och miljöschef Anu Hynninen.

Varors allt kortare livscykel är ett växande miljöproblem. Naturresurser går åt till produktion och transport. Också användning och tagande ur bruk belastar miljön. Förlängningen av varors användningstid minskar uppkomsten av avfall och behovet av jungfruliga råvaror samt förebygger utsläpp från tillverkning och förstöring av produkter. Samtidigt är det verksamhet som uppfyller målen i avfallslagen.

Genom att möjliggöra långvarig användning av skor har Suutari Fixeris verksamhet främjat den cirkulära ekonomins mål.  Att underhålla och reparera skodon är ett värdefullt arbete som minskar de ekologiska, hälsomässiga och ekonomiska olägenheterna av konsumtion. Att sköta om och reparera användbara produkter är en viktig del av en ekologisk livsstil.

Miljöpriset och diplomet 2021 överräcktes till pristagarna av ordföranden för kommunens byggnads- och miljönämnd Saara Huhmarniemi och miljöschef Anu Hynninen.

Kyrkslätts miljöpris delades nu ut för sjätte gången. Prisjuryn bestod av kommunstyrelsens ordförande Timo Haapaniemi, byggnads- och miljönämndens ordförande Saara Huhmarniemi, direktören för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen och miljöchef Anu Hynninen.

Grunder för beviljande av kommunens miljöpris

· Miljöpristagaren är ett företag eller en sammanslutning med verksamhet i Kyrkslätt eller en privatperson från Kyrkslätt,

· Priset är ett erkännande för exemplariskt arbete för miljön i Kyrkslätt antingen under det senaste året eller under en längre period,

· Priset delas ut för miljövårdsfrämjande verksamhet i anslutning till t.ex. skötsel av naturen eller kulturmiljön, vattenvård, miljöupplysning, energibesparing, återvinning, återanvändning samt minskning av nedskräpning och uppkomst av avfall,

· Pristagaren har inte tidigare uppmärksammats av kommunen i miljöfrågor.

Marko Vähäkuopus och kommunens byggnads- och miljönämnd Saara Huhmarniemi