Kyrkslätts miljöpris 2019 till Kyrkslätts miljöförening

24.08.2019 09:52

Kategori: Boende och miljö Kyrkslättsdagarna Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Kyrkslätts miljöpris 2019 delades i år ut till Kyrkslätts miljöförening.

Kyrkslätts miljöförening har gjort mångsidigt och långsiktigt miljöarbete till förmån för naturen i Kyrkslätt. Miljöföreningen ordnar bl.a. mångsidig utfärds- och talkoverksamhet samt möten för allmänheten. Under Porkala fågelvecka i maj samlades fågelskådare och naturvänner vid naturobjekt i Kyrkslätt och till föreläsningar.

Dessutom delades ut ett hedersomnämnande. Hirsala Golf är en av de finländska pionjärerna i miljöarbete och miljövänlig verksamhet på golfbanor. Miljömedvetenheten ingår i all verksamhet. Hirsala Golf har också låtit göra naturutredningar på banområdet, och år 2018 inleddes restaureringen av rinnande vatten i Finnträsks utloppsdike.

Kyrkslätts miljöpris delades nu ut för fjärde gången. Juryn bestod av förtroendevalda och tjänstemän i Kyrkslätts kommun.

Miljöprismottagaren kan vara ett företag eller samfund med verksamhet i Kyrkslätt eller en privatperson från Kyrkslätt. Priset är ett erkännande för föredömligt arbete för miljön i Kyrkslätt antingen under det senaste året eller under en längre period. Priset delas ut för miljövårdsfrämjande verksamhet i anslutning till t.ex. skötsel av naturen eller kulturmiljön, vattenvård, miljöupplysning, energibesparing, återvinning, återanvändning samt minskning av nedskräpning och uppkomst av avfall.

 

Ytterligare information: miljöchef Sari Soini, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 040-1269 678

 

 

 

Miljöpris 2019