Kyrkslätts miljöpris 2017 till naturfotograf Sami Karjalainen och Lions Club Kirkkonummi-Kyrkslätt ry

29.11.2017 16:46

Kategori: Boende och miljö Kultur Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Naturfotografen Sami Karjalainen från Kyrkslätt är intresserad av insekter och har publicerat flera faktaböcker om insekter. Karjalainens böcker är välkända och belönade och hans bilder har publicerats i flera tidningar. Karjalainen har också fått flera pris för sitt arbete, till exempel

- Statens pris för informationsspridning 2003 (Suomen sudenkorennot)
- Pris i tävlingen Vuoden huiput, i serien Kuva ja kuvitus 2003 (Suomen sudenkorennot)
- Vuoden kauneimmat kirjat-pris 2010 (Suomen heinäsirkat ja hepokatit)

Han är också Fotofinlandia-finalist 2011 och Vuoden luontokirja-finalist 2015. Dessutom har han fått flera hedersomnämnanden i Vuoden luontokuva-tävlingarna.

I Karjalainens arbeten öppnas en naturvärld, som ofta är osynlig. I bilderna syns insekterna med detaljer som vackra och visuella naturkonstverk. Bilderna påminner oss om naturens mångfald.

 

Lions Club Kirkkonummi-Kyrkslätt ry har långvarigt och på ett mångsidigt sätt arbetat för att förbättra Kyrkslättsbornas boendetrivsel och -miljö. Exempel på föreningens projekt är:
- bekämpning av främmande arter, i synnerhet jättefloka
- trädplanteringsprojekt år 2011 som en del av en internationell planteringskampanj
- olika underhållsarbeten i närmiljön
- skräpdagar 2–3 gånger i året

Kyrkslätts miljöpris delades nu ut för tredje gången. Juryn bestod av förtroendevalda och tjänstemän i Kyrkslätts kommun.

Miljöprismottagaren kan vara ett i Kyrkslätt verksamt företag eller samfund eller en privatperson från Kyrkslätt. Priset är ett erkännande för föredömligt arbete för miljön i Kyrkslätt antingen under det senaste året eller under en längre period. Priset beviljas för miljövårdsfrämjande verksamhet i anslutning till t.ex. skötsel av naturen eller kulturmiljön, vattenvård, miljöupplysning, energibesparing, återvinning, återanvändning samt minskning av nedskräpning och uppkomst av avfall.

prisbelönade