Kyrkslätts miljöpris 2016 till miljörådet vid Kirkkoharjun koulu och Kyrkslätts Marthor

26.08.2016 13:15

Kategori: Barn Boende och miljö Unga

Kyrkslätts miljöpris 2016 beviljades i år till två instanser. Den här gången ville man lyfta fram befrämjandet av återvinning.

Miljörådet vid Kirkkoharjun koulu belönades för aktiv och långsiktig verksamhet för befrämjande av miljöansvaret. Skolans arbete kan fungera som ett gott exempel och utvidgas också till andra skolor i Kyrkslätt.

Kyrkslätts Marthor belönades för långsiktigt och förtjänstfullt arbete som föregångare inom återvinning. Återvinningscentralen i samband med Munkkulla avfallsstation erbjuder service till alla kommuninvånare. Prisrådet ville tacka och uppmärksamma föreningen för dess återvinningsverksamhet under jubileumsåret.

Kyrkslätts miljöpris delades nu ut för andra gången. Juryn bestod av förtroendevalda och tjänstemän i Kyrkslätts kommun.

Miljöprismottagaren kan vara ett i Kyrkslätt verksamt företag eller samfund eller en privatperson från Kyrkslätt. Priset är ett erkännande för föredömligt arbete för miljön i Kyrkslätt antingen under det senaste året eller under en längre period. Priset beviljas för miljövårdsfrämjande verksamhet i anslutning till t.ex. skötsel av naturen eller kulturmiljön, vattenvård, miljöupplysning, energibesparing, återvinning, återanvändning samt minskning av nedskräpning och uppkomst av avfall.

Ytterligare information:
miljöchef Sari Soini
tfn 040 1269 678