Kyrkslätts lokalhistoria som diskussionstema

18.09.2019 14:13

Kategori: Kultur

I anknytning till arbetet med Kyrkslätts kulturstrategi ordnar vi torsdag 26.9 kl. 17-20 en diskussionskväll för allmänheten med temat ”Lokalhistoria och Kyrkslätts kulturella särdrag”.

Diskussionen sker i nyrenoverade Gillobacka hembygdshus invid Gamla Kustvägen. Det vitrappade huset var en gång i tiden personalbostad för mäktiga Gillobacka gård. Byggnaden har iståndsatts av Kyrkslätts Hembygdsförening genom talkoarbete. Före den egentliga strategidiskussionen får vi kl. 17-18 information om föreningens verksamhet, Gillobacka hembygdshus och Kyrkslätts lokalarkiv Arkivalia. Kaffeservering.

Under kvällen kl. 18-20 funderar vi tillsammans på hur vi kan främja upprätthållandet av kulturarvet och utnyttjandet av det samt verksamhet som stöder och utvecklar den lokala identiteten. Enligt den nya lagen om kulturverksamhet är detta en av kommunens uppgifter.

Ytterligare information om kulturstrategiarbetet finns på kommunens webbplats kyrkslatt.fi/vi-utvecklar-kulturtjansterna.

Gillobacka hembygdshus ligger längs Gamla Kustvägen, men man kör dit via Bredbergsfonden, den första lilla vägen till vänster är Bredbergsfonden 2 C. Den närmaste busshållplatsen heter Gillobacka.

Gillobacka hembygdshus