Kyrkslätts kulturstrategi dryftas på Eriksgård

29.08.2019 15:27

Kategori: Kultur

Kyrkslätts kulturstrategi görs upp tillsammans med kommuninvånarna. Strategidiskussionerna som hålls på olika håll i kommunen är öppna för alla intresserade under hösten 2019. Vid diskussionerna dryftar vi tillsammans viktiga teman inom det lokala kulturarbetet. I samband med varje diskussion ordnas allmän diskussion, lokalt kulturprogram och grupparbete gällande temat för diskussionen.

Platser för underhållning och konst 5.9.2019

Temat för den första strategidiskussionen är verksamhetslokaler för kultur i Kyrkslätt. Platser för underhållning och konst har valts som rubrik eftersom kulturmiljödagar med samma tema just nu firas runt Europa. Eriksgård, som ägs av kommunen, har valts som plats, eftersom där möts historien och dagens aktiva kulturverksamhet. Eriksgård ligger söder om Veikkola, adressen är Eriksgårdsvägen 164.

Före diskussionen erbjuder vi de hurtiga en guidad kulturpromenad på Eriksstigen kl. 17–18. Pirkko Kautto guidar på finska, Maaret Eloranta på svenska. Under promenaden får vi kika in i Navala gård.

Under strategidiskussionen berättar vi hur kulturstrategin nu görs upp i Kyrkslätt, diskuterar dagens tema och lyssnar på lokal musik. Också sakkunnig i strategiarbetet Outi Raatikainen från konsultföretaget Pink Eminence medverkar.

Du kan följa framskridandet av strategiarbetet på Kyrkslätts kulturväsendets webbsida Vi utvecklar kulturtjänsterna. Om du inte kan delta i evenemanget kan du ta ställning på webben.

Svara på strategienkäten

Anslut dig till diskussionsgruppen på Facebook

Instagram: @kulttuurikirkkonummi

Välkommen! Kyrkslätts kommun, kulturtjänsterna, i samarbete med Veikkolan Kartanoteatteri

BILD: Eriksstigen går i Haapajärvi kulturlandskap

Eriksstigen