Kyrkslätts kulturstrategi

Kommunfullmäktige i Kyrkslätt har gett i uppdrag att göra upp en kulturstrategi för kommunen.  Detta anknyter till kommunens välfärdsprogram och livskraftsprogram. Avsikten är att strategiarbetet blir färdigt våren 2020.

Konsult för strategiarbetet är Pink Eminence Oy.

Styrgrupp för beredning av kulturstrategin

Styrgruppen för beredning av kulturstrategin inledde sitt arbete våren 2019. I den ingår förtroendevalda från kommunens olika sektorer. Ordförande är Antti Kilappa (bildning- och fritid) och vice ordförande är Krista Petäjäjärvi (bildning- och fritid). Övriga medlemmar är Kerstin Grönqvist (bildning och fritid), Viveca Lahti (kommunalteknik), Erkki Majanen (finsk förskoleverksamhet och utbildning), Rita Holopainen (svensk förskoleverksamhet och utbildning), Eja Björkqvist, (vård- och omsorg) samt Johanna Fleming med ersättare Markus Myllyniemi (kommunutveckling).

Med i styrgruppen finns också fritidsdirektören Katja Linnakylä, kulturdirektör Maaret Eloranta, projektsekreterare för kulturstrategin Jari Kallio samt kultursekreterare Antti Airaiksinen. Styrgruppen bereder förslaget till strategi efter delaktiggörandet under vårvintern 2020.

Lag om kommunernas kulturverksamhet

Undervisnings- och kulturministeriets strategi för kulturpolitiken 2025

Arts Equal - bara på finska

Kyrkslätts kommunstrategi 2018 - 2021

Kyrkslätts kommuns livskraftsprogram 2018 - 2021

Kyrkslätts kommuns program för välmående 2018 - 2021

""

Kontaktuppgifter

kulturdirektör
Maaret Eloranta
puh. 040 001 2872
kulttuuri@kirkkonummi.fi

Kultur och museer