Kyrkslätts kulturkompass

Välkommen med att skapa Kyrkslätts eget program för kulturfostran

För småbarnspedagogiken och undervisningen skapar vi tillsammans Kyrkslätts gemensamma program för kulturfostran som anpassar sig till de lokala förhållandena i Kyrkslätt. Vi har gett det arbetsnamnet Kyrkslätts kulturkompass.

Målet med ett program för kulturfostran är att skapa ramar för småbarnspedagogikens och undervisningens systematiska samarbete med kulturaktörer. Det stöder målen i läroplanen, ger nya inlärningsmiljöer och stöder småbarnspedagogiken och skolorna i deras allmänbildande uppgift. Det gör kulturfostran planmässig, jämställd och målinriktad.

Kyrkslätts egen plan

Utgångspunkterna är kulturutbudet i Kyrkslätt och närområdena och lokala konstskapare, det lokala och det nationella kulturarvet och de senaste företeelserna i barn- och ungdomskulturen.

Målet är också att hitta lokala samarbetspartner och göra småbarnspedagogikens och skolornas arbete med kulturfostran eget och meningsfullt.

Utveckling av kommande verksamhet och grunden för resursering

Målet med programmet för kulturfostran är också att skapa gemensamma verktyg och riktlinjer för utveckling av verksamheten. Med hjälp av den kan man också motivera de nya resurseringar som behövs för genomförande och utveckling.

Kommunens kulturväsende koordinerar det år 2021 påbörjade kartläggningsarbetet och planeringen. Representanter för småbarnspedagogiken, undervisningen och fritidstjänsterna medverkar i kärngruppen som sakkunniga.

Genom de småbarnspedagogiska enheterna och skolorna samlar man information om goda erfarenheter och önskemål både från personalen och från familjerna. Det lokala utbudet kartläggs genom enkäter, möten och genom att intervjua aktörer.

Vad är ett program för kulturfostran?

Fungerande planer och -program för kulturfostran används på olika håll i Finland. Föreningen för finska barnkulturcentra samlar information om dem:  https://lastenkulttuuri.fi/sv/bra-att-veta-om-barnkultur/kulturlaroplan/

Vi låter god praxis och goda erfarenheter cirkulera och bli tillämpade!

Vi ger gärna ytterligare information om kartläggningen och hur projektet framskrider!

Med samarbetshälsningar,

Maaret Eloranta, kulturdirektör
Antti Airaksinen, kultursekreterare
Kyrkslätts kommun, kulturtjänster, kulttuuri@kirkkonummi.fi

Kontaktuppgifter

kulturdirektör
Maaret Eloranta
puh. 040 001 2872
kulttuuri@kirkkonummi.fi

Kultur och museer

Enkäter

Enkät till kulturaktörer och -producenter

Materialen

Kyrkslätts kulturkompass, kartläggning