Kyrkslätts kulturforum tackar

27.04.2018 11:30

Kategori: Kultur

Kyrkslätts kulturforum tackar varmt alla deltagare!

Din åsikt är viktig för oss, med den bifogade blanketten kan du ge respons och förslag för kommande kulturforum. (på finska)

På tisdagskvällen 24.4 fylldes kommunhuset i Kyrkslätt av glada kulturskapare och konsumenter. Uppskattningsvis ett par hundra kommuninvånare bekantade sig med programutbudet under kvällen. Kulturtorget var fyllt av ett ivrigt sorl av röster och aktivt vimmel. Torgborden fylldes snabbt och utbudet var mångsidigt: lokala kulturföreningar och institut, serviceproducenter inom turism, privata företagare och konstnärer. På torget träffade man bekanta och stiftade nya bekantskaper. Skådespelaren Eija Ahvo trummade kulturtorgssäsongen öppnad. Netta Stenström från Kyrkslätts dansförening framförde Nikyas variation av baletten La Bayadere för torgfolket. Ensemblen VIREs körsång skallade ståtligt på kulturtorget.  

""""

Fler smakbitar från kvällens program som leddes av Linnea Nieminen, Kyrkslätts kommunambassadör 2018. Ensemble KICK framförde tre finska romanser. Kyrkslätts kammarmusiker bestod av Annemarie Åström, violin; Kreeta-Julia Heikkilä, violin; Markus Kaarto, klarinett och Maija Parko, piano.
Eija Ahvo och en grupp från Veikkolan Kartanoteatteri sjöng och framförde glimtar ur Marian kyyneleet. Paavo Sortti reciterade, Heikki Lesonen spelade gitarr och Eija Kulkki berättade hur det är att ha teaterskapande som hobby. Kvällens program fick tack för sin mångsidighet och höga nivå. Man konstaterade enhälligt att programmakarna, de lokala artisterna och aktörerna ska ha tack för det: i Kyrkslätt skapas konst och kultur på toppnivå.

""""""""

Kultur gör människan gott

Helsingfors stadsfaktachef Timo Cantell berättade om kulturens ekonomiska inverkan och om hur kultur inverkar på människans välmående och hälsa. Som exempel gav han bl.a. kostnaderna för en konsertkväll - och samtidigt ekonomiska inverkan som kan vara av överraskande betydelse. Särskilt om man till kostnaderna lägger till den där nya klänningen till frun, vilket roade publiken. Kultur har många slags multipla effekter. Cantell betonade att kulturens inverkan på hälsa och ekonomi är viktig att komma ihåg.

""""

Den lokala kulturen i Kyrkslätt har toppotential! - begåvade och aktiva skapare och aktörer, men det finns också utmaningar. Kvällens avslutande diskussion i ämnet leddes av kommunens utvecklingsdirektör Risto Nikunlaakso. Panelen bestod av ungdomsfullmäktiges representant Saga Lavi och lokalpolitikerna Markus Myllyniemi, Fredrik Pelin, Krista Petäjäjärvi och Vesa Tarkkanen. Diskussionen var livlig och man pratade öppet även om smärtpunkter. Av utmaningarna i kulturskapandet lyfte man fram bristen på utrymmen för övningar och uppträdanden som den kanske mest konkreta utmaningen. Under den korta diskussionen fick man visserligen ännu inte några färdiga svar på problemen, men tanken om ett kulturforum i Kyrkslätt blev mer konkretiserad: det behövs mer gemensam diskussion, planering, men också gemensam verksamhet, för att man ska kunna främja och stöda kulturskapandet mer effektivt i Kyrkslätt. Kulturdirektör Maaret Elorantas fråga om Kulturforumet ska ordnas på nytt i nästa år fick ett enhälligt svar, diskussion behövs redan tidigare. Följ med vår information!

""

 

Skådespelaren Veini Nupponen och Eija Ahvo, Veikkolan Kartanoteatteri