Kyrkslätts kommunstrategi 2018-2021

22.12.2017 13:00

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Kyrkslätts kommun ska bli Finlands attraktivaste bostadskommun och samarbetspartner

Kyrkslätts kommunfullmäktige godkände 18.12.2017 kommunens nya strategi för åren 2018-2021. I strategin eftersträvar man avsevärd förbättring av Kyrkslätts attraktionskraft och utveckling av välfärdstjänsterna.

Bekanta dig med strategin

 

Fyrlogo