Kyrkslätts kommuns Servicehus belönades för sina kundtillfredsställelseresultat

17.02.2020 14:17

Kategori: Boende och miljö Seniorer Vård- och omsorgsväsendet

Kyrkslätts kommuns Servicehus fick ett hedersomnämnande för de bästa kundtillfredsställelseresultaten år 2019. Esbo, Grankulla, Kyrkslätt och Perusturvakuntayhtymä Karviainen belönar årligen vård- och boendeenheter för äldre för kundtillfredsställelse och utveckling av praxis som ökar boendenas trivsel och livskvalitet.

Jämförelse omfattade resultaten från kundtillfredsställelseenkäten för kommunala och privata vård- och boendeenheter för äldre på Kyrkslätts kommuns område. Enkäten som utfördes i oktober 2019, var gemensam för Kyrkslätts kommun, Esbo stad, Grankulla stad och samkommunen Karviainen.

Servicehusets sjukskötare Satu Mäkelä, Hanna Savolainen, Reetta Väisänen och avdelningsskötare Linda Westerberg mottog Kyrkslätts hedersomnämnande vid prisutdelningen i Leva och bo-seniorcentralen i Köklax 21.1.2020. Kyrkslätts hedersomnämnande överräcktes av Sari Suurjoki-Niemi, koordinator inom äldreservicen i Kyrkslätt.

Palvelutalo