Kyrkslätts kommuns regleringsstöd för sysselsättning till företag och samfund – höstens ansökningsomgång 15.8–30.11.2022

Företagare eller sammanslutning! Har ni funderat på att anställa en ny arbetstagare till anställningsförhållande eller till läroavtalsutbildning? Nu finns det ett tillfälle att ta vara på!

Kyrkslätts kommuns regleringsstöd är avsett att hjälpa företagarnas och samfundens möjligheter att sysselsätta och riktas till Kyrkslättsbor som länge varit arbetslösa. Det sysselsättande företagets eller samfundets hem- eller verksamhetsort kan vara i Kyrkslätt eller någon annanstans i Finland.

Regleringsstödets storlek är högst 500 euro per månad och stödtiden 6–12 månader. Anställningsförhållandet eller läroavtalet ska pågå minst 6–8,5 månader beroende på om TE-byrån har beviljat lönesubvention. En arbetsgivare kan beviljas upp till 6 000 euro i regleringsstöd!

År 2022 är ansökningstiderna för regleringsstöd 15.2–31.5.2022 och
15.8–30.11.2022. Regleringsstöd söks på en elektronisk blankett på webben.

Intresserad? Vi ordnar webbinarier om vad regleringsstöd är, hur du ansöker om det och vilka förutsättningarna är för att stödet beviljas. Anmäl dig och kom och hör mera:

tis 6.9.2022 kl. 10–11 – anmäl dig till webbinariet

fre 7.10.2022 kl. 10–11 – anmäl dig till webbinariet

tors 3.11.2022 kl. 10–11 – anmäl dig till webbinariet

Regleringsstöd kan i regel beviljas i en situation där företaget/samfundet till ett anställningsförhållande eller läroavtalsutbildning anställer en arbetssökande från Kyrkslätt som på basis av arbetslöshet betalats arbetsmarknadsstöd i minst 200 dagar eller som har varit arbetslös i minst 12 månader.

Innan ni ansöker om regleringsstöd lönar det sig att bekanta sig närmare med ansökningsanvisningarna. För att få stödet måste sökanden uppfylla villkoren för ansökan.

 • Stödet kan sökas av ett företag eller en förening med säte i Finland.
 • Stödet beviljas inte kommuner, samkommuner, städer eller staten och inte heller privathushåll, familjer eller privatpersoner.
 • Stöd kan beviljas för 6–12 månader. Under arbetsförhållandet eller läroavtalsarbetsförhållandet ska arbetsvillkoret uppfyllas och anställningsförhållandet ska vara minst 6–8,5 månader.
  • Om den sysselsatta har beviljats lönesubvention, ska anställningsförhållandet vara minst 8,5 månader för att den anställda personens arbetsvillkor ska uppfyllas.
  • Om det inte uppstått rätt till lönesubvention, ska anställningsförhållandet vara minst 6 månader långt för att den anställda personens arbetsvillkor ska uppfyllas.
 • Beloppet på regleringsstödet är högst 500 euro per månad.
 • Arbetstiden för den person som ska anställas ska vara minst 18 timmar per kalendervecka. I läroavtalsutbildning ska arbetstiden vara minst 25 timmar per kalendervecka.
 • Regleringsstöd kan sökas för ett anställningsförhållande som inleds
  1.1–31.12.2022
 • Stöd kan beviljas enligt följande:
  • Arbetsgivare som idkar näringsverksamhet (så som företag): stödet är avsett för andra kostnader som uppstår av anställning än anställningskostnader, t.ex. rekryterings-, handlednings-, introduktions-, arbetsredskaps- och arbetsrumskostnader. Regleringsstödet är ett de minimis-stöd för arbetsgivare som idkar näringsverksamhet, ett s.k. stöd av mindre betydelse (Kommissionens förordning 1407/2013). Om de minimis-stöden överskrider 200 000 euro under det pågående året och de två föregående skatteåren, kan stöd inte beviljas.
  • Arbetsgivare som inte idkar näringslivsverksamhet (så som föreningar, fonder, registrerade religiösa samfund och församlingar): stödet kan beviljas som en del av anställningskostnaderna. Förutsättningen är att TE-byrån beviljat lönesubvention. Då stöd beviljas beaktas statsbidragens maximibelopp. Regleringsstödet får inte tillsammans med de andra stöden som beviljats för anställningskostnaderna och utbildningsersättningen som betalas på basis av läroavtalsutbildning överskrida statsbidragens maximibelopp, dvs. 100 % av anställningskostnaderna. Regleringsstödets belopp minskas med den överstigande delen, varmed regleringsstödets belopp kan vara under 500 €/mån.
 • Regleringsstödet beviljas enligt prövning i ansökningsordning och inom ramen för anslaget.
 • Anvisningar för ansökan om regleringsstöd

Ansökningstiden för regleringsstödet 15.8–30.11.2022


Bekanta dig omsorgsfullt med ansökningsanvisningen. Innan du ansöker ska du försäkra dig om att kriterierna för regleringsstöd uppfylls och att du har samtliga följande bilagor (till exempel som pdf-filer):

Kyrkslätts kommuns regleringsstöd söks på en elektronisk blankett på webben. OBS. Blanketten ska fyllas i på en gång (man kan inte spara blanketten och fortsätta senare). Du kan bläddra i blanketten efter inloggningen.

1. Börja fylla i blanketten genom att klicka på länken.

2. Identifiera dig på tjänsten med nätbankskoder eller med ID-kort med chip.

3. Välj identifikationssätt och fortsätt identifikationen.

4. Bekanta dig med blanketten och anvisningarna om blanketten samt villkoren (du kan bläddra i blanketten innan och medan du fyller i).

5. Börja fylla i blanketten.

6. Fyll i blanketten.

7. Lägg till bilagorna.

8. Klicka på Sänd och bekräfta uppgifterna på blanketten genom att underteckna blanketten. Du undertecknar blanketten genom att identifiera dig elektroniskt.

9. Efter avsändningen syns meddelandet Färdig (ansökan har skickats), varefter

10. Du kan, om du vill, spara och kontrollera uppgifterna på den blankett som du skickat genom att klicka på Öppna. Då öppnas ett pop up-fönster där du ser din ansökan i pdf-format och du kan öppna eller spara din ansökningsblankett på datorn.

OBS. Kontrollera innan du sänder blanketten att alla uppgifter är korrekta!

Länk till ansökningsblanketten

Ytterligare information

Kyrkslätts kommunutveckling
sysselsättningskoordinator
Johanna Andelmin-Inkinen
tyollisyys(a)kyrkslatt.fi