Kyrkslätts kommuns regleringsstöd för sysselsättning

Kyrkslätts kommuns regleringsstöd har skapats för att främja företagarnas möjligheter att sysselsätta och riktas till Kyrkslättsbor som länge varit arbetslösa. Det sysselsättande företagets hem- och/eller verksamhetsort kan också vara utanför Kyrkslätt. 

Regleringgstödet är kommunens stöd till företag och föreningar för sysselsättning av personer som länge varit utan arbete. Med person som länge varit utan arbete avses en person som på grund av arbetslösheten fått arbetsmarknadsstöd i minst 200–300 dagar.

 • Stödet kan sökas av ett företag eller en förening med säte i Finland.
 • Stödet beviljas inte kommuner, samkommuner, städer eller staten och inte heller privathushåll, familjer eller privatpersoner.
 • Stödet kan beviljas för 6–8,5 månader (högst tills arbetsvillkoret i anslutning till utkomstskyddet hos den person som ska anställas uppfylls).
 • Beloppet på regleringsstödet är 500 €/mån.
 • Arbetstiden för den person som ska anställas ska vara minst 18 h/vecka. I läroavtalsutbildning ska arbetstiden vara minst 25 h/vecka.
 • Stödet är avsett för andra kostnader på grund av anställning än anställningskostnader, t.ex. rekryterings-, handlednings-, introduktions-, arbetsredskaps- och arbetsrumskostnader.
 • Ansökningstiden för regleringsstödet 1.10–30.11.2020
 • Ansökningsanvisning för regleringsstöd (pdf)   
 • Samtyckesblankett för den som ska anställas (pdf) 

Ansökningstiden för regleringsstödet 1.10-30.11.2020
(elektronisk ansökan)

Bekanta dig omsorgsfullt med ansökningsanvisningen. Före du ansöker ska du försäkra dig om att du har samtliga följande bilagor (till exempel som pdf-filer):

 • Arbetsavtalet för den person som anställs
 • Blankett om samtycke av den person som anställs
 • Till ansökan ska fogas arbetsavtalet och TE-centralens beslut om lönesubvention om lönesubvention har sökts (obs. TE-centralens handläggningstid för beviljande av lönesubventionsbeslut är ca 2 veckor).

Kyrkslätts kommun regleringsstöd söks på en elektronisk blanketten på webben. OBS. Blanketten ska fyllas i på en gång (man kan inte spara blanketten och fortsätta senare). Du kan bläddra i blanketten efter inloggningen.

1. Börja fylla i blanketten genom att klicka på länken.

2. Identifiera dig på tjänsten med nätbankskoder eller med ID-kort med chip.

3. Välj identifikationssätt och fortsätt identifikationen.

4. Bekanta dig med blanketten och anvisningarna om blanketten samt villkoren (du kan bläddra i blanketten innan och medan du fyller i).

5. Börja fylla i blanketten.

6. Fyll i blanketten.

7. Lägg till bilagorna.

8. Klicka på Sänd och bekräfta uppgifterna på blanketten genom att underteckna blanketten. Du undertecknar blanketten genom att identifiera dig elektroniskt.

9. Efter avsändningen syns meddelandet Färdig (ansökan har skickats), varefter

10. Du kan, om du vill, spara och kontrollera uppgifterna på den blankett som du skickat genom att klicka på Öppna. Då öppnas ett pop up-fönster där du ser din ansökan i pdf-format och du kan öppna eller spara din ansökningsblankett på datorn.

OBS. Kontrollera innan du sänder blanketten att alla uppgifter är korrekta!

Länk till ansökningsblanketten för regleringsstödet

Ytterligare infomation:

Kyrkslätts kommunutveckling
Sysselsättningskoordinator Johanna Andelmin-Inkinen
tyollisyys(a)kyrkslatt.fi