Kyrkslätts kommuns fyrlogo har förnyats

02.11.2018 11:49

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Den långa masten på vänstra sidan av fyren på logon har tagits bort, vilket underlättar användningen av logon.  Logon består av fyrbilden och en textlogo. I textlogon finns en grafisk våglinje mellan det finska och det svenska namnet. Ett skyddsområde har definierats för logon för att den skall framträda tillräckligt starkt med tanke på andra omgivande element och kantområden. Minimistorleken är 20 mm bred.

Kyrkslätts kommun tog fyrlogon i bruk år 1998. Logon har förnyats av grafikern Tuija Salonen som även gjort den ursprungliga logon som föreställer Porkala fyren på Kallbådan.

Den nya fyrlogon skall i fortsättningen användas på alla tryckta produkter, formulär, publikationer, annonser m.m. där fyrlogon används.  Kommunens vapen används i mera högtidliga, officiella och permanenta sammanhang, t.ex. i kungörelser och på byggnader.

Ytterligare information: Kyrkslätts kommun, kommunikationsenheten
viestinta@kirkkonummi.fi

majakkalogo uusi