Kyrkslätts kommuns fritidstjänster söker anordnare av hobbyverksamhet

22.04.2021 09:18

Kategori: Sysselsättning Ungdoms- och idrottstjänster Barn Fritid Unga

Samarbetspartner sökes för hobbygrupperna MyHobby och TALENT som startar hösten 2021. Kyrkslätts kommun ansökte till undervisnings- och kulturministeriets (UKM) projekt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet, vars huvudsakliga mål är att öka barns och ungas välmående genom att utvidga hobbyverksamheten.

Med de avgiftsfria hobbygrupperna för barn och unga möjliggörs trevlig och avgiftsfri hobbyverksamhet för barn och unga i Kyrkslätt i samband med skoldagen eller i omedelbar närhet av den.

Hobbyarrangörer kan vara till exempel konst- och kulturaktörer, idrottsföreningar, ungdomsföreningar, aktörer i kommunen och andra företag och föreningar inom hobbyverksamheten för barn och unga.

Nu söker vi samarbetspartner för hobbyverksamheten som ordnas hösten 2021 – våren 2022. Hobbyanordnarna betalas ersättning för handledningen. Ta kontakt med hobbykoordinatorn och fråga efter mer information!

Kontakt och tilläggsuppgifter

Kyrkslätts kommuns fritidstjänster/ hobbykoordinator Sanna Korkelainen,
harrastustoiminta(a)kirkkonummi.fi