Kyrkslätts kommuns beslut 16.11.2020 om flyttning av fordon till kommunens depå och fordonets ägares eller innehavares skyldighet att ersätta flyttningskostnaderna

17.11.2020 13:59

Kategori: Kungörelse

Offentlig delgivning; Kyrkslätts kommuns beslut 16.11.2020 nr 110 om flyttning av fordon till kommunens depå och fordonets ägares eller innehavares skyldighet att ersätta flyttningskostnaderna 

Som offentlig delgivning meddelas att Kyrkslätts kommun 16.11.2020 har fattat följande beslut som man inte på annat sätt kunnat delge. 

Kyrkslätts kommuns beslut 16.11.2020 205/10.03.01.01/2020/110 om flyttning av fordon till kommunens depå och fordonets ägares eller innehavares skyldighet att ersätta flyttningskostnaderna. Fordonets identifikationsuppgifter: 

Citroen Jumper registernummer KJ-4477 

Beslutet är framlagt i Kyrkslätts kommunhus, adress Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt. Beslutet hålls framlagt 30 dagar efter att detta meddelande publicerats på Kyrkslätts kommuns webbplats. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringsdatumet. 

Meddelandet har publicerats 17.11.2020 

Man får begära omprövning av beslutet om flyttning av fordon eller ersättning för flyttningskostnaderna. Begäran om omprövning ska framställas inom 30 dagar från delfåendet. 

Begäran om handlingar med anledning av beslutet och ytterligare information: kunnossapito@kirkkonummi.fi, kansliingenjör Elina Kasteenpohja, tfn 050 538 4957, må–fr kl. 9-15. 

Kyrkslätts kommun
Kommunaltekniska tjänster