Kyrkslätts kommunambassadörer

Kyrkslätts kommun inledde en ny slags marknadsföringskampanj, Kyrkslätts kommunambassadörer, som lyfter fram framtidens framgångsrika personer från Kyrkslätt och deras hemkommun. Kampanjen inleds 1.7.2017 och slutar 31.12.2018. Kommunambassadörerna valdes på basis av öppen ansökan, och ungdomarna som deltar i kampanjen valdes av en jury som bestod av kommunens tjänsteinnehavare.

Kommunambassadörerna är:

Emilia Kanerva, judoka
Krenar Aliu, boxare
Linnea Nieminen, musiker
Venla Pajukangas, bloggare
Patrik Pyöriä, företagare 

Kommunambassadörens uppgift är att inom sin bransch bli så framgångsrik och synlig som möjligt och samtidigt lyfta fram Kyrkslätt som uppväxtmiljö och stödjare. Kommunambassadörerna lyfter fram Kyrkslätts kommun bl.a. i sociala medier och i de evenemang som man kommit överens på förhand. Kyrkslätts kommun i sin tur stödjer dem med lön som är 250 euro/mån. och eventuella bonus för speciellt goda prestationer.

Den som valdes skulle (ansökningskriterier):

  • vara potentiell framgångsrik person i framtiden och synas i offentligheten inom sin bransch
  • vara specialbegåvad i musik, vetenskap, konst, kultur, affärsliv eller idrott
  • ha redan i betydande grad visat sin begåvning och potential (hör till nationell eller internationell elitnivå inom sin åldersklass)
  • vara från Kyrkslätt eller ha bott länge i Kyrkslätt
  • vara under 30 år
  • kunna använda sociala mediekanaler smidigt
  • vara färdig att uppträda i kommunens evenemang och i media

 Kommunambassadörernas framgångsrika stig kan man följa

på facebook: Kirkkonummen Kuntalähettiläät
på Twitter: @kuntalahettilas
på Instagram: kirkkonummenkuntalahettilaat