Kyrkslätts kommunaltekniska tjänster bygger en trivsam kommun

22.08.2019 13:46

Kategori: Gator och vägar

Kyrkslätts kommunaltekniska tjänster inleder byggandet av flera objekt under hösten.

Trafiksäkerheten förbättras genom att bygga en gång- och cykelväg längs Volsvägen på avsnittet Kvarnbyvägen-Ingelsvägen. Entreprenaden inleds i september 2019 och beräknas stå färdig hösten 2020.

Sanering av gator och vattenförsörjning utförs på området Lammaskallio i Veikkola. Entreprenaden inleds i augusti 2019 och avsikten är att den blir färdig vintersäsongen 2020-2021.

Busshållålatser förnyas på Gamla Kustvägen och Överbyvägen under hösten 2019.

Trafikljusen i korsningen mellan Kyrkslättsvägen och Gamla Kustvägen och korsningen mellan Gamla Kustvägen och Knutsvägen förnyas under hösten 2019.

Oy Göran Hagelberg Ab är entreprenör för objekten.

På Porkalavägen byggs som bäst vägbelysning på avsnittet Gamla Porkalavägen-Friggesbyvägen. Entreprenaden blir färdig hösten 2019.

På Smedsbyvägen byggs för tillfället vägbelysning på avsnittet Vecklaxägen-Masaby. Entreprenaden blir färdig hösten 2019.

Som entreprenör för belysningsobjekten verkar Dynniq Finland Oy.

Vi beklagar de olägenheter som byggarbetena eventuellt förorsakar.

Ytterligare information om projekten på kommunens webbplats och kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

Gång- och cykelled i Volsvägen

Område Lammaskallio

Busshållplatser

Trafikljus

Kyrkslätts kommunaltekniska tjänster bygger en trivsam kommun