Kyrkslätts kommun ordnar ett invånarmöte om utkasten till plan för Vattentornsbackens område

11.01.2018 16:10

Kategori: Gator och vägar

Kommunaltekniska tjänsterna i Kyrkslätts kommun har inlett planeringen av kommunalteknik för Vattentornsbackens detaljplaneområde i centrumområdet.

Kyrkslätts kommun ordnar ett invånarmöte där man i anknytning till planområdet presenterar:

-       planutkast för gator (Åängsvägen och Vattentornsbrinken). Åängsvägen ligger på det nuvarande åkerområdet invid vilket man planlagt bl.a. flervåningshus. Vattentornsbrinken är en ny gata i områdets östra del som tar av från Gamla Kustvägen mittemot Hindersbyvägen

-       nya gång- och cykeltrafikrutter på parkområden

-       en tunnel för gång- och cykeltrafik under Gamla Kustvägen från Vattentornsbacken till Kyrkdalsparken

-       därtill utkastet för en näridrottsplats som kompletterar funktionerna på Jokirinteen oppimiskeskus gårdsområde

Invånarmötet hålls tisdag 16.1.2018 kl. 18.00-20.00 i kommunhuset, Ervastvägen 2, Kyrkslätt.  I början av mötet hålls inget inledande info, så du kan delta enligt din egen tidtabell mellan kl. 18.00 och 20.00. Ingång till kommunhuset genom sidodörren vid Villa Hagas torg (bredvid Kirkkonummen Ostari).

Ytterligare information ges av suvi.kylmanen@kirkkonummi.fi

Kommunaltekniska tjänster

 

You must approve to our use of cookies to view this content.