Kyrkslätts kommun och Laurea ingick samarbetsavtal för främjande av medborgarnas delaktighet

19.03.2021 10:30

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Samarbetet anknyter till forskningsprojektet IRWIN för försörjningstrygghet i fråga om information. Projektet genomförs vid Laurea åren 2020-2023. Inom projektet undersöker man medborgarnas samverkan och utvecklar och testar verksamhetsmodeller för medborgares deltagande i beredskapsverksamhet. I fråga om information avser försörjningstrygghet information som är korrekt, tillgänglig och ges vid rätt tid som stöd för samhällets återhämtningsförmåga. Forskningsprojektet finansieras av Finlands Akademi.

Fredag 19.3 undertecknade Kyrkslätts kommun och yrkeshögskolan Laurea Oy ett samarbetsavtal för genomförande av en delundersökning inom forskningsprojektet IRWIN (Information Resilience in a Wicked Environment). Avtalet undertecknades av kommundirektör Tarmo Aarnio och högskoleenhetens direktör Valdemar Kallunki.

IRWIN-projektet utvecklar i samarbete med regionala och riksomfattande aktörer en verksamhetsmodell för försörjningstrygghet i fråga om information för det nationella beredskapssystemet. Målet är att beslutsfattare och medborgare ska ha tillgång till riktig och pålitlig information. Projektet verkställs av Vasa universitet, Östra Finlands universitet, försvarshögskolan och yrkeshögskolan Laurea. Projektet har fått finansiering av Finlands Akademi för åren 2020-2023.

Laureas delprojekt koncentrerar sig på att möjliggöra medborgares agentskap och deltagande i det nationella beredskapssystemet. Den grundläggande tanken är att medborgares delaktighet är en förutsättning för ett samhälle som är tåligt och har förmåga att återhämta sig. Pålitlig och kunskapsbaserad information utgör grunden för samhällets funktioners kontinuitet. – Samarbetet med Kyrkslätts kommun säkerställer det lokala perspektivet i fråga om informationens försörjningstrygghet. Vårt mål är att konkret dra nytta av utvecklandet av en inkluderande beredskapsmodell i Kyrkslätt, säger högskoleenhetens direktör, docent Valdemar Kallunki.

Inom projektet utreder Laureas forskningsgrupp hur man kan skapa försörjningstrygghet för information genom att stärka medborgarnas agentskap och utformningen av information mellan medborgare och sakkunniga. I samarbete med medborgare och tjänsteinnehavare utvecklar och testar man praktiska lösningar för delaktiggörande av medborgare inom beredskapsverksamhet. – Kommundirektör Tarmo Aarnio är stolt över att Kyrkslätts kommun har tagit initiativ inom detta aktuella projekt. Beredskap för exceptionella situationer och störningssituationer är i fortsättningen en allt mer central del av kommunens beredskap och tryggandet av verksamhetsförmågan.

Laureas forskningsgrupp ansvarar för genomförandet av delprojektet som berör medborgare. Laureas forskare inledde forskningsarbetet våren 2021 med att samla in intervjumaterial med anknytning till medborgares aktivitet. Forsknings- och utvecklingsarbetet utvidgas senare regionalt.  

Fyr logo