Kyrkslätts kommun ledigförklarar följande tjänster, befattningar och vikariat inom svensk småbarnspedagogik och utbildning

12.01.2020 00:06

Kategori: Kungörelse

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen.  Kyrkslätt är en rökfri arbetsplats. Bildningsväsendets mål, barnets enhetliga lärstig från småbarnspedagogiken till slutet av den grundläggande utbildningen, och vidare till andra stadiets gymnasieutbildning, är en ledande tanke i vårt arbete. Inom bildningsväsendet finns aktivt och innovativt kunnande. Som arbetsgivare erbjuder vi många nya möjligheter och utmaningar. Läs mer om oss på www.kyrkslatt.fi. 

Välkommen med i vår duktiga skara! 

Bildningstjänsterna i Kyrkslätt ledigförklarar följande tjänster, befattningar och vikariat inom 

SVENSK SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH UTBILDNING 

SKOLPSYKOLOG fr.o.m. 1.2.2020 eller enligt överenskommelse, tjänstenr 2000993005, arbetsnyckel 265238 

Behörighetskrav: legitimerad psykolog. Den som anställs skall uppvisa en godtagbar utredning över sitt hälsotillstånd och straffregisterutdrag inom 30 dagar från anställningen (L504/2002). Prövotid enligt gällande lagstiftning. 

Förfrågningar: skolpsykolog Helena Björkqvist, tfn 040 729 0524, e-post: fornamn.efternamn(at)kyrkslatt.fi 

SVENSK SMÅBARNSPEDAGOGIK 

Hommas daghem
LÄRARE inom småbarnspedagogik fr.o.m. 1.8.2020, tjänstenr 2000991665, arbetsnyckel 266482
LÄRARE inom småbarnspedagogik fr.o.m. 1.8.2020, 2000991808, arbetsnyckel 266496 

Prästgårdsbackens daghem
LÄRARE inom småbarnspedagogik fr.o.m. 1.8.2020, tjänstenr 1000300943, arbetsnyckel 265301
LÄRARE inom småbarnspedagogik fr.o.m. 1.6.2020, tjänstenr 2000992025, arbetsnyckel 264288
LÄRARE inom småbarnspedagogik fr.o.m. 1.8.2020, tjänstenr 1000301116, arbetsnyckel 265303
LÄRARE inom småbarnspedagogik fr.o.m. 1.8.2020, tjänstenr 1000301009, arbetsnyckel 265310
LÄRARE inom småbarnspedagogik fr.o.m. 1.8.2020, tjänstenr 2000991668, arbetsnyckel 265319 

Behörighetskraven bestäms enligt lagen om småbarnspedagogik (L540/2018). Lönen betalas enligt AKTA. De som anställs skall uppvisa en godtagbar utredning över sitt hälsotillstånd och straffregisterutdrag inom 30 dagar från anställningen (L504/2002). Prövotid enligt gällande lagstiftning. 

Förfrågningar:
Hommas daghem: daghemsföreståndare Tina Stjernberg tfn 040 839 0472
Prästgårdsbackens daghem: daghemsföreståndare Susanne Fagerström tfn 040 555 0257
Sjökulla daghem: daghemsföreståndare Catrine Nordström tfn 050 310 6908
e-post: fornamn.efternamn(at)kyrkslatt.fi 

SVENSK UTBILDNING

Bobäcks skola
KLASSLÄRARE, vikariat för tiden 1.8.2020-31.7.2021, tjänstenr 2000501915, arbetsnyckel 266465 

Sjökulla skola
LEDARE för eftermiddagsverksamheten fr.o.m. 10.8.2020, tjänstenr 2000991898, arbetsnyckel 261694 

Winellska skolan
KLASSLÄRARE fr.o.m. 1.8.2020, tjänstenr 2000511931, arbetsnyckel 266721
KLASSLÄRARE, vikariat för tiden 1.8.2020-31.7.2021, tjänstenr 2000511986, arbetsnyckel 266727
TIMLÄRARE med klassläraruppgifter för tiden 1.8.2020-31.7.2021, arbetsnyckel 266825 

LEKTOR i matematiska ämnen (matematik och kemi) fr.o.m. 1.8.2020, tjänstenr 2000512502, arbetsnyckel 266799
LEKTOR i elevhandledning fr.om. 1.8.2020, tjänstenr 2000992529 arbetsnyckel 266803
LEKTOR i främmande språk (engelska och spanska) fr.o.m. 1.8.2020, tjänstenr 2000992531, arbetsnyckel 266808
LEKTOR i finska och främmande språk (engelska) fr.o.m. 1.8.2020, tjänstenr 2000992523, arbetsnyckel 266815
LEKTOR i musik fr.o.m. 1.8.2020, tjänstenr 2000992532, arbetsnyckel 266813
TIMLÄRARE i matematiska ämnen (matematik, fysik och kemi) för tiden 1.8.2020-31.7.2021, arbetsnyckel 266836

SPECIALLÄRARE fr.o.m. 1.8.2020, tjänstenr 2000993034, arbetsnyckel 26820
SPECIALLÄRARE fr.o.m. 1.8.2020, tjänstenr 2000994005, arbetsnyckel 266823 

 Kyrkslätts gymnasium
TIMLÄRARE i matematiska ämnen (matematik och fysik) fr.o.m. 1.8.2020, arbetsnyckel 266443

 Behörighetskraven bestäms enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (F986/1998). Lönen betalas enligt UKTA. De som anställs skall uppvisa en godtagbar utredning över sitt hälsotillstånd och straffregisterutdrag inom 30 dagar från anställningen (L504/2002). Prövotid enligt gällande lagstiftning. 

Förfrågningar:
Bobäcks skola: rektor Teresia Kajanti tfn 040 126 9303
Winellska skolan: rektor Kristiina Koli tfn 040 126 9693
Kyrkslätts gymnasium: rektor Mikael Eriksson tfn 040 126 9877
e-post: fornamn.efternamn(at)kyrkslatt.fi 

Ansökningar med intyg över behörighet och CV eller matrikelutdrag skall lämnas senast 27.1.2020 kl. 12.00 elektroniskt under adressen www.kuntarekry.fi eller per post under adressen Kyrkslätts kommun, Registraturen / Svensk småbarnspedagogik och utbildning, PB 20, 02401 Kyrkslätt. 

Bildningstjänsterna i Kyrkslätt