Kyrkslätts kommun deltog i övningen Taisto18

07.11.2018 16:43

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Kyrkslätts kommun deltog på onsdag 7.11.2018 i den nationella datasäkerhets- och dataskyddsövningen Taisto18. Under dagen utförde kommunens ledning och datasäkerhets- och dataskyddsgrupp olika uppgifter relaterade till ett stort hot mot informationssäkerheten.

Befolkningsregistercentralen stod för de praktiska arrangemangen i samarbete med Polisen, dataombudsmannens byrå, Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori och Kommunikationsverkets Cybersäkerhetscentral. Övningen ordnades, eftersom den nya dataskyddsförordningen har fört med sig nya skyldigheter för organisationer att handskas med personuppgiftsincidenter, och den gav organisationerna möjlighet att testa och öva sina färdigheter.

– Övningen gav en god insikt i hur förberedda vi är i kommunorganisationen, konstaterar förvaltningsdirektör Anu Karkinen. Vår beredskap är på en hög nivå. Det är klart att det alltid finns saker att utveckla, och under övningen identifierade vi flera centrala punkter, som vi behöver sätta in oss i mer noggrant. De situationer vi ställdes inför i övningen krävde ett starkt kunnande och snabb reaktionsförmåga, och de kraven klarade vi utmärkt.

Kyrkslätts kommuns datasäkerhets- och dataskyddsgrupp deltog i övningen Taisto18