Kyrkslätts kampanj Du gör skyddsvägen

22.08.2017 09:08

Kategori:

Kyrkslätts kommun genomför kampanjen Du gör skyddsvägen 21 - 27.8.2017 (vecka 34). Målsättningen med kampanjen är att förbättra trafiksäkerheten genom att främja ett säkert trafikbeteende i anslutning till skyddsvägarna. Du, jag och vi gör skyddsvägen tillsammans.

Under kampanjveckan utförs olika verksamhetsmodeller i anknytning till temat i daghem, skolor och på arbetsplatser i Kyrkslätt.

Dessutom ställer Trafikskyddet och Kyrkslätts trafiksäkerhetsgrupp på lördag 26.8.2017 upp ett stånd med skyddsvägstema på Kyrkslättsdagarnas föreningstorg. Det finns möjlighet att måla en skyddsväg som ansiktsmålning. Evenemanget är öppet för alla. Välkommen!

""

Information om skyddsvägar och trafiksäkerhet i Kyrkslätt

I Kyrkslätt sker i genomsnitt 210 trafikolyckor per år. I olyckorna skadas 35 personer och dör i genomsnitt 0,8 personer per år. Utöver olyckorna sker det nära ögat-situationer i trafiken varje dag och i olika trafikantgrupper upplevs det ofta otryggt att röra sig i trafiken.

En plan för trygg och hållbar trafik utarbetas som bäst för Kyrkslätts kommun. I samband med uppgörandet av planen vill man effektiverat lyfta fram trafiksäkerhetsfrågor. Kampanjen Du gör skyddsvägen är en av de metoder kommunens trafiksäkerhetsgrupp valt för att utöka kommuninvånarnas medvetenhet om trafiksäkerhet i Kyrkslätt. Planen för trygg och hållbar trafik blir färdig i slutet av år 2017.

Skyddsvägsolyckor är till stor del följd av ett mänskligt misstag: föraren lägger inte märke till fotgängaren eller gör observationen för sent. Ett öga på smarttelefonen eller en blick på navigatorn

kan skapa en farosituation för fotgängaren som kommer till skyddsvägen. Framför allt om bilen har en snabbare hastighet än tillåtet.

Med tanke på fotgängarens säkerhet är skillnaden mellan en hastighet på 30 km/h och 40 km/h avgörande. Där föraren som kört i 30 km/h efter en reaktionstid på en sekund fått sitt fordon att stanna genom att bromsa, kör föraren som på motsvarande punkt kört 10 km/h snabbare ännu drygt 30 km/h

""

På skyddsvägen ska föraren lämna fri passage för fotgängare som befinner sig på skyddsvägen eller tänker stiga ut på den. Ändå ska också den som korsar vägen vara observant.

Förare, kom ihåg följande:

  1. Följ hastighetsbegränsningarna, Kör lugnare än vanligt i närheten av skolor.
  2. Bered väg för fotgängare som befinner sig på skyddsvägen eller tänker stiga ut på den.
  3. Närma dig trafikljus med sådan hastighet att du får bilen att stanna utan nödbromsning då ljusen byter till gult.
  4. Ett litet barn hamnar lätt i döda vinkeln. Följa med vägrenar och döda vinklar i närheten av skolor och på bostadsområden. Då hinner du göra observationer i tid.
  5. Undvik att backa bilen på område med lekande barn.

Ytterligare informatio

Tiina Koivisto tfn 050 413 7439
Anna Hakamäki tfn 050 413 7467
Kyrkslätts kommun

Anna Korpinen
Sitowise (trafiksäkerhetskoordinator)
anna.korpinen@sito.fi
040 658 5673

""

suojatie