Kyrkslätts invånarparker – en gemensam träffpunkt för familjer

05.12.2021 13:22

Kategori: Småbarnspedagogik Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Barn

Höstens verksamhet i Kyrkslätts invånarparker har startat fint. Utmärkelserna som beviljades i våras, Grön Flagg-certifikatet och valet till Grön Flagg-aktör, gav en storartad orsak att fira och njuta av resultaten. Utmärkelserna som uppnåtts med samarbete har firats under hösten – förstås med gemensamma aktiviteter och gemensamt pyssel.

Höstens festyra i invånarparkerna

På Släntgården i Masaby firade vi genom att kalasa tillsammans med familjer. Familjerna fick bekanta sig med Grön Flagg-material och pyssla ugglefigurer som vänner till Ekokamu. Familjerna gick också ut på en tältutflykt och lyssnade på fågelsång i skogsrummet och tittade på skogsfolket genom kikare. Uppgiften ”i skogen” gick ut på att lägga märke till skräp och samla det bort från naturen. Inne i tältet fanns en ryggsäck med ”vägkost” och sagoböcker.

På Veikkosvinden i Veikkola firade man å andra sidan i den intilliggande Albin Bromans park, där man började med att tillsammans sjunga en återvinningsvisa. Den gröna flaggan stod på sin hedersplats mitt i parken. I parken fick man måla, snurra på återvinnings-/natursnurran och göra uppgifter på den. Grillen var het för familjernas egen vägkost och dessutom serverades det förstås saft, kaffe och delikatesser.

I invånarparken Fyyri i centrum hissades den gröna flaggan i stången med hjälp av legoanimation. Grön Flagg-omgången för familjer startade i lekrummet, där man fick rösta på nästa Grön Flagg-tema och ta med sig ett omgångspass. I sagorummet fanns en mörk ramsgrotta, där man kunde hitta ramsor med hjälp av en ficklampa och reflexer. I konstrummet pysslade man insekter av återvinningsmaterial, och i det gröna rummet lekte man Ekohjältens sorteringslek så att hjältemanteln fladdrade. I köket firade man knytkalas och färdigställde ett omgångspass, som under färden hade förvandlats till 1-årsfödelsedagskort till biblioteksmaskot Lokkis.

– Det är verkligen fint att vi fått fira de Grön Flagg-utmärkelser som vi nått i samarbete tillsammans med familjerna och personalen i invånarparkerna. Att göra tillsammans är det bästa i detta arbete, gläder sig de anställda vid invånarparkerna.

Invånarparkerna skapar rutiner i vardagen och glädje och uppiggning i vardagen

Invånarparkerna var stängda i nästan 10 månader under den värsta coronatiden. Det har blivit möjligt att ordna de kamratmöten som önskats för småbarnsfamiljer och de minsta skolbarnen samt gemensamt planerad verksamhet tack vare den coronasäkra verksamheten i invånarparken.

Parkprogrammen som publiceras varje vecka ger i bästa fall stöd och rutiner i familjens vardag och glädje och uppiggning i vardagen. Invånarparkernas betydelse som träffpunkt för familjer har ytterligare framhävts under coronatiden.

Invånarparkerna erbjuder lättillgängligt stöd för barnfamiljernas utmaningar i vardagen. Man får kamratstöd och handledning till exempel för att orka som förälder, utmaningar med barnens beteende och andra situationer som familjerna stött på. I invånarparkerna är det möjligt att träffa bl.a. specialläraren inom småbarnspedagogik och rådgivningens familjehandledare och diskutera medel som ökar välmåendet och orken. Man samarbetar i stor omfattning med olika aktörer.

Det lovas även i fortsättningen glad och mångsidig verksamhet, och vi ger idéer och planerar verksamheten tillsammans med barn och vuxna. Det blir också fortsättning på Grön Flagg-verksamheten. Enligt kundernas omröstning i alla parker har de nya Grön Flagg-teman valts, och dessa får vi utreda redan nästa år.

Verksamheten i parkerna förverkligas på ett hälsosäkert sätt bland annat genom att turas om, hålla avstånd och följa hygienanvisningarna. Parkernas veckoprogram kan ses på invånarparkernas anslagstavlor och på parkernas egna Facebook-sidor och på Instagram.

Välkommen att bekanta dig med invånarparkernas verksamhet!

Gårdsbild, Invånarparken Veikkosvinden