Kyrkslätts invånarantal ökade ifjol med 300 - på kartan ser du ytterligare information om befolkningsutvecklingen på ditt bostadsområde

17.01.2020 09:03

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Invånarantalet i Kyrkslätt var i årsskiftet 39619. Befolkningen ökade 2019 med totalt 300 personer.  Den riksomfattande trenden syns också i Kyrkslätt. Det föds allt färre barn i kommunen och befolkningen blir äldre.

Ytterligare information om den lokala befolkningsutvecklingen ser du på den bifogade kartan.

 

Kirkkonummi