Kyrkslätts huvudbibliotek betjänar dig på två serviceställen

29.01.2018 13:05

Kategori: Bibliotek

Kyrkslätts huvudbibliotek fungerar normalt, trots att utrymmena har bytts ut. Vi betjänar dig på de bekanta öppettiderna, mån-fre kl. 9-20 och lör kl. 9-15.Bibliotekets sanerings- och tillbyggnadsprojekt är i full gång och biblioteket har därför flyttat till nya utrymmen i centrum. Tills det nya biblioteket står klart betjänar vi dig på två olika serviceställen.

I huvudbiblioteket, som finns på adressen Stallbacken 2, hittar du vuxenavdelningen och böcker för små barn. I huvudbiblioteket finns datorer till kundernas förfogande och möjlighet att kopiera, printa och skanna. I biblioteket finns trevliga sittplatser och läshörnor där du kan läsa tidningar eller umgås. Ett mångsidigt urval barnböcker och en lekhörna roar familjens minsta. Förutom böcker hittar du också filmer och musik för barn.

Läsbart för barn i skolåldern och för unga hittar du på barn- och ungdomsavdelningen Mesta (Kyrkstallsvägen 2). I Mestan kan du också använda 3D-skrivarna. Vill du boka tid för handledning kan du skicka e-post till kirkkonummen.mesta@gmail.com. När du lärt dig använda apparaten självständigt, kan du boka tid på numret 040 126 9458. I Mestan finns också en kunddator.

Du kan reservera och avhämta reserverat material från båda serviceställena. Vill du avhämta din reservering från vuxenavdelningen väljer du huvudbiblioteket som avhämtningsplats i webbiblioteket. Reserverar du material från barn- och ungdomsavdelningen väljer du Mesta som avhämtningsplats.

Välkommen till biblioteket!

 

Foto: Päivi Ahola

Huvudbiblioteket, Stallbacken 2