Kyrkslätts högsta bostadsbyggnad håller på att bli färdig i Masaby

22.01.2020 15:00

Kategori: Boende och miljö Byggnadstillsyn Tomter och byggande

Byggnads- och miljönämnden i Kyrkslätts kommun bekantade sig 21.1 med kommunens högsta bostadsbyggnad som håller på att färdigställas vid Tinatorget i Masaby. - Byggnaden är i 6-8 våningar, nästan 30 meter hög och ligger på den stadsbildsmässigt mest betydande platsen i Masaby, säger Kyrkslätts kommunarkitekt Tero Luomajärvi. Byggnadens nedersta våning är i enlighet med detaljplanen reserverad för affärslokaler.

 - Tornhuset och S-Market invid genomförs samtidigt, så torgområdet och omgivningen blir klara samtidigt. Från Masaby station mot torget öppnas en axel som har en stadslik vy och en byggnad med en ståtlig fasad, fortsätter Luomajärvi. Enligt arkitekt Minna Ahtiainen ville man genom olika fasadmaterial skapa en uppfattning av två byggnader bredvid varandra. Objektet är inflyttningsklart 1.3.2020.

Byggnaden har planerats av Lundén Architecture Oy och entreprenör är Lehto Asunnot Oy.

""

masala