Kyrkslätts hälsovårdstjänsters verksamhet sommaren 2018

28.06.2018 08:03

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet

Verksamheten i hälsostationerna reduceras under sommarperioden.

Under tiden 25.6-12.8.18 ges inga utlåtanden om körförmåga eller årsgranskningar för personer med kroniska sjukdomar.

Hudförändringar avlägsnas inte under sommaren men det är möjligt att få en läkares bedömning om en oroväckande hudförändring, och vid behov avtala om en tid för avlägsnande av den.

Hälsostationerna i Masaby och Veikkola är stängda 2.7-5.8.18. Verksamheten har koncentrerats till Kyrkslätts centralhälsostation där det ordnas jour varje dag kl. 08-20.

Laboratoriet och röntgen fungerar normalt.

För förnyande av recept bör reserveras 8 dygn. Om du inte har en vårdrelation på hälsostationen från tidigare, tag kontakt per telefon så vi får de uppgifter vi behöver om din sjukdom. Se punkten Elektroniska tjänster -> Förnyande av eRecept på kommunens webbplats. https://www.kyrkslatt.fi/elektroniska-tjanster-och-halsokontroller 

Vaccinationer ges på torsdagsmorgnar kl. 8-9 Om du är på väg på resa, se anvisningarna https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/ktl.mat (på finska)


Rådgivningarna är stängda enligt följande under sommaren 2018:

Rådgivningen vid Laajakallion koulu är stängd 18.6-5.8.2018.

Rådgivningen i Masaby är stängd 9-22.7.2018.

Rådgivningen i Veikkola är stängd 16-29.7.2018.

 

Preventivrådgivningarna är stängda:

Masaby: 25.6-22.7.2018

Veikkola: 16.7-12.8.2018

Centrum: 2.7-29.7.2018

Rådgivningen i Kyrkslätts centrum är öppen hela sommaren. I rådgivningarna sköts från midsommaren till början av augusti främst personer som är gravida och barn under 1 år.


Munhälsovårdens stängda verksamhetsställen under sommaren 2018

 Tandkliniken vid Gesterbyn koulu 9.7-3.8.2018

Tandkliniken vid Kantvikin koulu 12.6–10.8.2018

Tandkliniken vid Kirkkoharjun koulu 27.6–3.8.2018

Tandkliniken vid Masaby hälsostation 16.7–3.8.2018

Tandkliniken vid Nissnikun koulu 11.6–3.8.2018

Tandkliniken vid Veikkolan koulu 25.6–27.7.2018

Tandkliniken i Veikkola 2 (rådgivningen)  2.7-27.7.2018

Kukka