Kyrkslätts gymnasium framgångsrikt i gymnasiejämförelse

02.12.2019 09:54

Kategori: Skolor Utbildning

Kyrkslätts gymnasium placerades i år på sjunde plats i de stora gymnasiernas (över 51 abiturienter) serie i FNB:s gymnasiejämförelse. Katedralskolan i Åbo toppade i jämförelsen för hela Finland. Av gymnasierna i Nyland placerades Kyrkslätts gymnasium på femte plats i jämförelsen.

- Det finns många orsaker till att skolan har varit framgångsrik. Vi har redan under flera års tid arbetat målmedvetet för att utveckla de pedagogiska metoderna, och också lärarna funderar dagligen ensamma och i grupper på medel för att utveckla arbetet. Detta ger det pedagogiska utvecklingsarbetet en mycket bra grogrund. En annan central framgångsfaktor är det positiva och konstruktiva förhållningssättet till studerandena och deras behov. Det är kul att studera hos oss, berättar rektor för Kyrkslätts gymnasium Mikael Eriksson.

350 gymnasier och de fyra obligatoriska gymnasieproven var med i FNB:s gymnasiejämförelse. Resultaten av jämförelsen visar hur studerandenas vitsord har förändrats under gymnasietiden. FNB jämförde med varandra inträdesmedeltalen hos dem som hösten 2016 tagit emot sin gymnasieplats och studentexamensresultaten för hela året 2019. I fråga om variabler användes skolspecifika medeltal.

Lukio