Kyrkslätts digitala kartbutik öppnad

06.11.2019 12:54

Kategori: Tomter och byggande

Nu kan du ladda ner och köpa numeriska data- och flygfotomaterial över Kyrkslätts kommun från Kyrkslätts kartbutik. Från butiken kan du ladda ner

  • detaljplaner
  • flygfoton
  • vattenledningskartor
  • baskartor

Kartorna i PDF-format är gratis när de laddas ner från butiken. Filformat som öppnas med CAD-program är avgiftsbelagda.

Från butiken kan du också köpa byggnadsritningsmaterial.

Observera att det kartmaterial som köps via kartbutiken är billigare än de kartor som beställs på beställningsblanketten.

Butikens adress är arska.kirkkonummi.fi

Mer information om numeriska material.